Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ 2014-2020 na projekt modernizacji ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie. Ponad 7,5 mln zł dotacji pozwoli uruchomić kocioł wodny opalany biomasą o mocy 8 MW.


REKLAMA

Reklama

W ramach przedsięwzięcia powstanie nowy budynek kotłowni na biomasę z zainstalowanym kotłem wodnym opalanym zrębkami drzewnymi – o mocy cieplnej 8 MW wraz z ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym, układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzaniem spalin i odpopielaniem, a także kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną. Ponadto wybudowany zostanie magazyn biomasy z podłogą ruchomą wyposażony w urządzenia do przygotowywania i podawania paliwa – zrębek drzewnych.

Konsekwencją realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa stanu środowiska, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje się redukcję 22 954,32 ton równoważnika CO2/rok, a przewidywana produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE to 51 723,44 MWth/rok. Zwiększy się również efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego oraz stopień uniezależnienia od dostaw energii z importu, co tym samym będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Augustów z dofinansowaniem

Zmodernizowana ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie zostanie oddana do użytku z końcem stycznia 2023 r.

Umowa o dofinansowanie augustowskiej inwestycji, której koszt całkowity to prawie 20,5 mln zł, została podpisana 30 października br. przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Augustowie Artura Sofińskiego.

Przekazana dotacja (ponad 7,5 mln z) pochodzi z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE