Aparatura pomiarowa dla biogazowni

Aparatura pomiarowa dla biogazowni

W dobie oszczędności i poszukiwania nowych źródeł energii, zwłaszcza odnawialnych, wykorzystanie biogazu wydaje się szczególnie interesujące. Możliwość zutylizowania odpadów z produkcji spożywczej i zwierzęcej oraz odpadów komunalnych, przy jednoczesnym uzyskaniu energii elektrycznej i ciepła kusi coraz większą liczbę użytkowników.

Żeby przedsięwzięcie nie okazało się jednak źródłem problemów i nieprzewidzianych kosztów, warto wykorzystać nowoczesne urządzenia pomiarowe i doświadczenie ich producentów. Czasy prowadzenia skomplikowanych procesów „na oko” są już przeszłością.

Instalacja biogazowa

Typowa instalacja biogazowa składa się ze źródła biogazu, układu odwadniania i oczyszczania (odsiarczania), zbiornika magazynowego, flary oraz jednostki kogeneracyjnej. W skład takiej jednostki wchodzą jeden lub kilka silników zasilanych biogazem, generatory elektryczne i wymienniki ciepła.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Budowa instalacji biogazowej ma najczęściej na celu:

  • pozbycie się odpadów z procesów produkcyjnych,
  • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne lub na sprzedaż w tzw. wysokosprawnej kogeneracji,
  • wytwarzanie biometanu (gazu o składzie zbliżonym do gazu ziemnego) i wtłaczanie go do sieci.

Aparatura pomiarowa dla biogazowni

Istnieją trzy powody dla stosowania w instalacji biogazowej odpornej i wiarygodnej aparatury pomiarowej. Pierwszy to utrzymanie właściwego przebiegu procesu produkcji biogazu i uzyskanie przewidywalnej wydajności. Drugim jest spełnienie wymogów przepisów związanych z produkcją energii oraz wymagań jakościowych dla produktu końcowego.

Trzecim jest bezpieczeństwo ludzi i całej instalacji. Dla operatora istotne są informacje mówiące od bieżącym stanie instalacji, pozwalające na podjęcie odpowiednich działań np. dodanie substratu, wymianę filtrów itp.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski