31 lipca ruszył nabór na dofinansowanie projektów w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu. Inwestycje pomogą w odbetonowaniu obszarów miejskich i ich zazielenieniu. Będą też sprzyjać ochronie bioróżnorodności.

– Zieleń w miastach ochładza, sprzyja poprawie jakości powietrza, umożliwia lepszą retencję wód opadowych i roztopowych. Co z kolei zapobiega zarówno zjawisku suszy, jak i ułatwia odprowadzanie wody do gleby, przy gwałtownych opadach. Takie rozwiązania – bazujące na naturze – chcemy wspierać szczególnie w planowanych inwestycjach – tłumaczy Małgorzata Jarosińska Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Adaptacja miast do zmian klimatu

Dofinansowanie mogą otrzymać:

Reklama
  • spójne i zintegrowane przedsięwzięcia wpływające na dostosowanie miast do ekstremalnych stanów pogodowych (takich jak np. podtopienia, susza),
  • działania ukierunkowane na zatrzymanie wody w miejscu opadu lub w lokalnej zlewni, z wykorzystaniem rozwiązań bazujących na naturze, które jednocześnie zapewnią przestrzeń otwartą i dostępną dla mieszkańców,
  • odpowiednie planowanie i zarządzanie obiegiem wody i zielenią w mieście.

Realizowane będą takie inwestycje jak np. budowa parków, ogrodów deszczowych i łąk kwietnych, tworzenie połączeń między terenami zielonymi w mieście, pasaży roślinnych, zielonych miejskich korytarzy, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie już istniejących kanałów, czy rzek miejskich.


Czytaj również: Aż 10 konkursów dla Małopolski Zachodniej – dofinansowanie także dla projektów OZE


Poprawa jakości życia w polskich miastach

– Fundusze Europejskie od lat poprawiają jakość życia w miastach Polski Wschodniej. Dzięki inwestycjom realizowanym z ich udziałem miasta stają się przyjaznymi miejscami nie tylko do zamieszkania i pracy, ale też do wypoczynku. Stąd w nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 2029 r. przeznaczymy aż 255 mln euro na cele związane z dostosowaniem miast do wyzwań klimatycznych – mówi Małgorzata Jarosińska Jedynak.

Nabór ma charakter konkurencyjny. Skierowany jest do miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych (20-100 tys. mieszkańców). Beneficjentami mogą być także samorządy, na terenie których położone są miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Budżet konkursu wyniesie 550 mln złotych. Konkurs przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca w programie FEPW. Wnioski można składać od 31 lipca do 31 października 2023 roku.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: MFiPR

zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE