7. Kongres Biogazu 15-16 grudnia 2022 r. w Warszawie

Kongres Biogazu

15-16 grudnia 2022 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbędzie siódma edycja Kongresu Biogazu. Tegoroczne spotkanie  przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego odbędzie się pod hasłem: „Biogaz – stabilne źródło energii w kryzysie energetycznym”.

Kongres Biogazu – „Biogaz – stabilne źródło energii w kryzysie energetycznym”

Siódma edycja największego w Polsce spotkania branży biogazowej organizowana przez Magazyn Biomasa, po raz kolejny zgromadzi przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego. Tym razem dwudniowa konferencja odbędzie się pod hasłem: „Biogaz i biometan – stabilne żródło energii w kryzysie energetycznym”.

Podczas tegorocznego Kongresu poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące nowych możliwości dla krajowego rynku biogazu i wykorzystania biogazu , biometanu i bioLNG w rolnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie. Uczestnicy 7. Kongresu Biogazu i Biometanu będą mieli okazję wysłuchać prelekcji oraz wziąć udział w panelowych dyskusjach.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Branżowe spotkanie skierowane jest do:

  •  inwestorów planujących budowę biogazowni
  •  właścicieli działających instalacji biogazowych
  • technologów i zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych
  • właścicieli dużych gospodarstw rolnych i przetwórców rolno-spożywczych
  • firm paliwowych, transportowych i przemysłu energochłonnego
  • dostawców technologii i urządzeń
  • branży energetycznej
  • polskich i europejskich stowarzyszeń branżowych
  • przedstawicieli administracji rządowej i samorządów

Jesteś zainteresowany udziałem w Kongresie?  Skontaktuj się z nami:

Jolanta Kamińska

+48 790 439 216

jolanta.kaminska@magazynbiomasa.pl


Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

This post is also available in: polski

ael