Pierwszy rok działalności Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE minął bardzo pracowicie. Do Janusza Gwiazdowskiego, który jako pierwszy objął tę funkcję (22 maja 2017 r.), trafiło niemal 400 spraw.

Reklama
Janusz Gwiazdowski zdał raport ze swojej pracy i poinformował, iż:
  1. W 2017 roku do Koordynatora wpłynęły 382 sprawy, z czego spełniających kryteria pozwalające na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszczęcie na jego podstawie postępowania było 156. 88 % (137 z 156) wniosków dotyczyło rynku energii elektrycznej, a pozostałe 12 % (19 z 156) rynku paliw gazowych. W przypadku obydwu rynków, powtarzającym się najczęściej przedmiotem sporu były kwestie dotyczące rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym bądź wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
  2. Powtarzającym się i zarazem istotnym problemem w relacjach pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorstwami energetycznymi stanowiącym częste zarzewie sporu były kwestie wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy. Uniknąć sporu z powyższego powodu można dzięki wnikliwemu przeczytaniu umowy, przede wszystkim poprzez sprawdzenie kto został wpisany jako jej strony, oraz skrupulatnemu zapoznaniu się z warunkami cenowymi i czasowymi. Zaleca się również szczegółową weryfikację uprawnień i tożsamości osoby przedstawiającej umowę do podpisu.
  3. Koordynator odmówił rozpatrzenia sporu w 8 przypadkach, co stanowi 2% (8 z 382) wszystkich zgłoszonych sporów w 2017 roku. W 25 % (2 z 8) przypadków odmowa była podyktowana niespełnieniem kryteriów przedmiotowych, natomiast w 75% (6 z 8) przypadków niespełnieniem kryteriów podmiotowych.
  4. Niespełna 13 % (20 ze 156) postępowań wszczętych w 2017 roku zakończono przed osiągnięciem wyniku z uwagi na brak zgody na udział w postępowaniu przedsiębiorstwa energetycznego. W 100 % postępowań zakończonych wynikiem, strony doszły do porozumienia. Były to 23 postępowania, co stanowi niespełna 15 % (23 ze 156) postępowań wszczętych w 2017 roku.
  5. Średni czas trwania postępowań zakończonych protokołem w 2017 roku wyniósł ponad 70 dni.
  6. Koordynator nie prowadzi analiz dotyczących procentowego udziału przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.
  7. Koordynator nie przynależy do sieci podmiotów, które prowadzą pozasądowe postępowania rozwiązywania sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE