Powietrzne pompy ciepła, duże farmy lub mikroinstalacje fotowoltaiczne – przedsiębiorcy i samorządy ze świętokrzyskiego stawiają na OZE, a dofinansowanie na realizację inwestycji w tym zakresie otrzymują z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Województwa rozstrzygnął kolejny konkurs na przedsięwzięcia z zakresu „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Reklama

Do firm, samorządów i instytucji publicznych trafi w sumie 38 milionów złotych dotacji. Jest też dobra wiadomość dla mieszkańców gmin, które znalazły się na liście rezerwowej tzw. projektów parasolowych (chodzi o dotacje na budowę instalacji OZE na prywatnych domach).

Wszystkie projekty z listy rezerwowej otrzymają dofinansowanie!

W ramach zakończonego konkursu beneficjenci mogli się starać o dofinansowanie projektów polegających na budowie lub modernizacji infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Mogła to być zarówno energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, jak i z biogazu czy biomasy. Uprawnionymi do składania wniosków były samorządy lub podmioty działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i te kwalifikujące się do obszaru MŚP (mikro , małe i średnie firmy), uczelnie, instytucje kultury czy podmioty lecznicze.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęło 51 wniosków, z który ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszło oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów 20 projektów. I to one zostały przez komisję konkursową rekomendowane Zarządowi Województwa do dofinansowania. Większość wniosków, które otrzymają dotacje w ramach tego konkursu związana jest z pozyskaniem energii słonecznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, zarówno w formie mikroinstalacji, jak i budowy całych farm fotowoltaicznych.

Pieniądze trafią m.in. do Elektrowni Słonecznej Tuczępy 1 sp. z o.o. na budowę przez przedsiębiorstwo farmy fotowoltaicznej w Dobrowie, w gminie Tuczępy. Całkowita wartość inwestycji to ponad 4,4 mln złotych, w tym przyznane dofinansowanie z RPO to 1 mln 772 tys. złotych. Elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 1 MW wybuduje także właściciel Zakładu Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych „HEKO”. Wytworzona energia ma być wykorzystywana na potrzeby zakładu, by zapewnić firmie niezależność energetyczną. Całe przedsięwzięcie kosztować ma 4,6 mln złotych, a przyznana dotacja to 1 mln 838 tys. złotych.

W ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu pieniądze trafią także do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich na montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła (dotacja z RPO w wysokości 2 mln 474 tys. zł, wartość całego zadania to 5 mln 390 tys. zł), a także do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich, również na montaż paneli fotowoltaicznych (projekt o wartości 3,4 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO – 1 mln 385 tys. zł).

W tym konkursie pieniądze trafia również do samorządów. Powiat Staszowski otrzyma 1 mln 164 tys. zł na budowę instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez Powiat Staszowski i Gminę Połaniec, natomiast Gmina Złota dostanie 1 mln 159 tys. złotych na projekt związany z budową mikroinstalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie trzech gmin – Działoszyc, Michałowa i Złotej.

W sumie do autorów 20 wybranych projektów Zarząd Województwa przekaże dotacje w łącznej kwocie 37 mln 905 tysięcy złotych!

To już drugi rozstrzygnięty przez Zarząd Województwa konkurs z zakresu „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Wcześniej na projekty tzw. parasolowe, czyli dotacje dla mieszkańców regionu na założenie instalacji solarnej czy fotowoltaicznej na prywatnych domach, Zarząd Województwa przeznaczył ponad 60 mln zł. A podczas dzisiejszego posiedzenia kwotę tę jeszcze zwiększył o kolejne 18 mln złotych, wybierając do dofinansowania 9 projektów dotychczas znajdujących się na liście rezerwowej ( są to wszystkie projekty z tej listy). Są to projekty gmin: Sitkówka – Nowiny, Starachowice, Krasocin, Łagów, Busko – Zdrój, Pierzchnica, Gnojno, Bieliny i Działoszyce.

Oznacza to, że w ramach tych dwóch konkursów na wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych Zarząd Województwa rozdysponował 119 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzecznik prasowy marszałka
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE