19 mln zł dofinansowania na elektrownię PV w Lubuskiem

Budowa elektrowni PV

PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na dofinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW. NFOŚiGW udzielił dotacji w wysokości 18,9 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 22,2 mln zł.

Budowa elektrowni PV

Inwestycję zaplanowano na terenie gminy Szprotawa w województwie lubuskim. Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo teren elektrowni PV będzie ogrodzony i wyposażony w monitoring. Zamontowany zostanie również system zdalnej kontroli i sterowania w oparciu o sieci teleinformatyczne.

– Realizacja tego projektu stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Do końca 2023 r. Grupa PGE będzie posiadać całkowicie wybudowane, lub znajdujące się w trakcie budowy, elektrownie PV o łącznej mocy docelowej wynoszącej ok. 500 MW – powiedział Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na realizację zamierzeń programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus” w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza, głównie poprzez zwiększenie udziału energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE. Cele te mają być zrealizowane poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 6015,25 Mg/rok oraz wytworzenie 8074,16 MWh/rok energii elektrycznej z OZE.


Czytaj również: PGE kończy z węglem w ciepłownictwie


Plany PGE

Na koniec września zaplanowano ukończenie budowy kolejnych farm fotowoltaicznych: Gutki i Gutki 2 w województwie podlaskim, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Zawidów 1 i Zawidów 2 w województwie dolnośląskim, budowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W kolejnych latach PGE będzie kontynuowało proces budowy nowych elektrowni fotowoltaicznych. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW. PGE zakłada osiągnięcie w instalacjach PV 3 GW mocy do 2030 r.

Akademia inwestora biogazowego

źródło: PGE Energia Odnawialna

zdjęcie: Pixabay

This post is also available in: polski