27 października br. nastąpiły zmiany w Zarządzie Towarowej Giełdy Energii. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii delegowała Członka Rady Nadzorczej Piotra Zawistowskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu TGE. Obejmie on stanowisko od 30 października. Ale to nie wszystkie zmiany w TGE.

Zmiany w Zarządzie Towarowej Giełdy Energii dotyczą także innych osób. W skład Zarządu TGE powołano również Marka Moroza powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu TGE.
Piotr Zawistowski (na zdjęciu) związany jest z branżą energetyczną od 2000 roku. Karierę w energetyce rozpoczynał zajmując się obrotem energią elektryczną, najpierw w Zakładzie Energetycznym Legnica, a następnie w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat, gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A. i uczestniczył w wielu kluczowych projektach, kierując między innymi pracami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy TAURON, czy też integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu.

Reklama

Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu.

Pełnił również funkcję prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Od września 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Źródło: TGE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE