Od 1 stycznia 2018 r. zakup oferowanej energii elektrycznej z OZE odbywa się na zmienionych zasadach – przypomina Urząd Regulacji Energetyki.

Reklama

Wraz z nowym rokiem zmianie uległy warunki zakupu oferowanej energii elektrycznej z OZE, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy OZE. W związku z tym, sprzedawcy zobowiązani nie są od dnia 1 stycznia 2018 r. zobligowani do zakupu, po cenie stanowiącej równoważność średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art.  23 ust. 2  pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne, energii elektrycznej wytworzonej w:

  • instalacjach odnawialnego źródła energii (w tym również wykorzystujących hydroenergię) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej równej lub większej niż 500 kW, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy OZE,
  • instalacjach odnawialnego źródła energii (w tym również wykorzystujących hydroenergię)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej równej lub większej niż 500 kW, zmodernizowanych po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy OZE.

Zakup oferowanej energii elektrycznej z OZE

Jednocześnie powyższe ograniczenie w realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej nie dotyczy instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej, wobec których sprzedawcy zobowiązani nadal mają obowiązek zakupu energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, niezależnie od parametru mocy zainstalowanej elektrycznej tego rodzaju instalacji.

Zmiany wynikają z wejścia w życie art. 1 pkt 21 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925).

Źródło: URE

Zdjęcie: 123 RF

Więcej: Zakup oferowanej energii elektrycznej z OZE na nowych zasadach

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE