Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos podkreślano konieczność przestawienia całej gospodarki na „zielone tory”. Jak zaznaczał wiceprezes Banku Pekao S.A wyzwanie, jakim jest  transformacja energetyczna naszego regionu jest niemożliwe bez wsparcia całego sektora bankowego. Oszacowano, że nawet 100 mld zł rocznie mogą wynieść wydatki związane z zieloną transformacją, które pozwalają Polsce spełnić cele klimatyczne europejskiej gospodarki.

Reklama

„Rola instytucji finansowych w transformacji energetycznej”

„Rola instytucji finansowych w transformacji energetycznej” – to tytuł panelu eksperckiego zorganizowanego w Polish House. W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego biało-czerwony budynek stał się miejscem spotkań i dyskusji na kluczowe tematy z perspektywy Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zgodnie przyznali wszyscy paneliści, to m.in. konieczność natychmiastowego uniezależnienia się od surowców z Rosji i przestawienia całej gospodarki na „zielone tory” jest teraz największym wyzwaniem, ale i szansą dla naszego regionu.

„W skali globalnej, w ciągu dwóch dekad wydatki na inwestycje w zeroemisyjne źródła energii zwiększą się z obecnych 300 do 800 mld. dol rocznie. Sama Unia Europejska ma jeszcze bardziej ambitne cele, ponieważ chce zredukować emisję CO2 o 55 proc. do 2030 roku, a następnie osiągnąć pełną zeroemisyjność. Aby to zrealizować, będzie musiała inwestować w transformację energetyczną nawet do 350 mld euro rocznie” – zauważył Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.


Czytaj też: PKN Orlen zainwestuje w zielony wodór 7,4 mld zł


100 miliardów zł rocznie

Udział Polski w tym przedsięwzięciu będzie bardziej niż znaczący – jesteśmy bowiem w pierwszej piątce państw członkowskich UE pod względem liczby ludności i jedynym krajem w tym gronie, który przez dekady był za „żelazną kurtyną” i musi wciąż nadrabiać dystans dzielący go od krajów zachodnioeuropejskich. Jak szacuje Jerzy Kwieciński, inwestycje umożliwiające realizację unijnych celów klimatycznych nad Wisłą wyniosą rocznie około 100 miliardów zł.

„O tym, jak olbrzymia jest to kwota, świadczy fakt, że cały nasz sektor bankowy generuje ok. 150 mld zł. na potrzeby kredytowe firm, z czego 1/3, czyli 50 mld, stanowią kredyty inwestycyjne. To pokazuje, jak olbrzymią rolę odgrywać będzie sektor bankowy we wspieraniu procesu transformacji energetycznej” – powiedział Jerzy Kwieciński.

Banki będą współfinansować inwestycje w OZE

Wiceprezes Pekao dodał, że instytucje finansowe (w tym największe banki) podjęły to wyzwanie i są zdecydowane współfinansować wysiłki nie tylko największych koncernów, ale także podmiotów z sektora MŚP, które koncentrują się na pozyskiwaniu energii z OZE. O ile do lutego bieżącego roku tempo transformacji oraz wykorzystanie pośrednich (czyli niskoemisyjnych) źródeł energii (np. gazu) mogły być przedmiotem dyskusji, to inwazja Rosji na Ukrainę uświadomiła wszystkim graczom rynkowym, że inwestowanie w OZE stanowi element budowania bezpieczeństwa i suwerenności Polski oraz całego regionu.

„W Pekao dostrzegamy potencjał branży energii odnawialnej, perspektywy jej dynamicznego wzrostu i atrakcyjność dla inwestorów. Dlatego chcemy wziąć aktywny udział w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce. Firmy zaangażowane już w ten proces oraz planujące kolejne kluczowe inwestycje w tym zakresie mają w nas swojego sprzymierzeńca” – powiedział Jerzy Kwieciński.

Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE