Zielona transformacja może przynieść ponad 10 bilionów dolarów dla światowej gospodarki

zielona transformacja zielona ekonomia

Zielona transformacja nie powinna być postrzegana jako koszt, ale jako szansa na osiąganie wymiernych korzyści, twierdzą autorzy raportu „The Global Green Economy”. Zdaniem ekspertów do 2050 r.  światowa gospodarka może zyskać na zielonych technologiach i rozwoju OZE ok. 10,3 biliona dolarów.

Nigdy nie było lepszej okazji do tego, by zainwestować w zieloną transformację – twierdzą eksperci z Oxford Economics oraz firmy Arup – globalnego eksperta zrównoważonej inżynierii, autorzy raportu „The Global Green Economy”. Zielone technologie, ekspertyzy i rozwój odnawialnych źródeł energii są kluczowe jako odpowiedź na zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, ale mogą być również opłacalne ekonomicznie. Według przeprowadzonej analizy do 2050 roku zielony przemysł, związane z nim firmy i ich szerokie łańcuchy dostaw mogą być warte nawet 10,3 biliona dolarów.

Zielona ekonomia

Według autorów raportu jednym z podstawowych wyzwań przed jakimi stoją przedsiębiorstwa jest dziś zrozumienie, czym tak naprawdę jest zielona ekonomia.

Zaproponowana w raporcie taksonomia zielonej ekonomii obejmuje szerszą i głębszą kategoryzację działań, które tworzą korzystną relację między wzrostem gospodarczym a dobrobytem środowiskowym i społecznym.

zielona ekonomia
źródło: raport „The Global Green Economy”

Czytaj też: Veolia stawia na biometan


Zielona transformacja a potencjał gospodarczy

Zaproponowana przez Oxford Economics i Arup definicja i taksonomia mają sprzyjać globalnemu rozwojowi zielonej ekonomii. W pierwszej kolejności podkreśla się konieczność oddzielenia działalności gospodarczej od negatywnego wpływu na środowisko.

Wiąże się to przede wszystkim z odejściem od wykorzystywania energii opartej na paliwach kopalnych, co powoduje, że decydenci i inwestorzy często postrzegają zieloną transformację jedynie z perspektywy kosztów. Przemyślane inwestycje i szeroka transformacja zmierzająca do tego, by przedsiębiorstwa w pełni funkcjonowały według zasad zrównoważonego rozwoju, tworzą jednak olbrzymie możliwości dla światowej gospodarki.

Po pierwsze, wyzwania związane z przestawieniem się na czystą energię, same w sobie staną się impulsem do tworzenia przewag konkurencyjnych we wszystkich branżach.


Czytaj też: Umowy PPA będą ważnym elementem zrównoważonego rozwoju firm


Po drugie, przejście do środowiska o zerowej emisji netto do 2050 roku stworzy gałęzie przemysłu, które obejmować będą nowe zielone rynki dla towarów i usług neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Mowa tu chociażby o produkcji pojazdów elektrycznych, odnawialnych źródłach energii, a także ogóle działań wspierających globalne łańcuchy dostaw.

Po trzecie, wejście na przedstawioną w raporcie ścieżkę przyczyni się do znacznego zwiększenia globalnej produktywności gospodarczej – nieosiągalnej dla świata, w którym zmiany klimatyczne pozostają bez kontroli lub do ich rozwiązania zastosowano niewłaściwe metody.

Podejmowanie właściwych działań

Unikanie ryzyka, zgodność z przepisami i koszty są nadal głównymi czynnikami podnoszonymi w kontekście zielonych inwestycji. Jak więc kraje mogą wykorzystać szansę i rozwijać swoje zielone gospodarki?

Raport wskazuje, że zielona gospodarka obejmuje setki potencjalnych działań, od chociażby ekologicznego lotnictwa, bunkrowania biopaliw, po waloryzację odpadów i gospodarkę wodną. Mimo, że wiele krajowych gospodarek byłoby w stanie rozwinąć większość z zielonych branż to należy zaznaczyć, że nie dla każdej z nich dana działalność dostarczy taką samą wartość. Wykorzystując swoje mocne strony, decydenci muszą ustalić, na których należy się skupić. Z wielu istniejących możliwości muszą wybrać te, w których ich wysiłki, zasoby i mocne strony przyniosą najlepsze rezultaty.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie Oxford Economics

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło i zdjęcia: komunikat goodonepr

This post is also available in: polski

ael