Zakład Opiekuńczo-Leczniczy niezależny energetycznie

Ponad 1,5 mln zł przeznaczy Zakład Opieki Leczniczej (ZOL) w Przemyślu na termomodernizację swojej siedziby. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Lwia część środków na to zadanie, bo 1,3 mln zł, pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termomodernizacja, która potrwa do końca 2020 r., obejmie modernizację energetyczną budynku ZOL, systemu grzewczego oraz systemu centralnej wody użytkowej, jak również wymianę oświetlenia i instalacji elektrycznej.

W przedsięwzięciu przewidziano także wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która zapewni w dużej mierze niezależność energetyczną całego Zakładu.

Zasadniczym celem projektu będzie

  • zmniejszenie strat ciepła,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (w tym głównie dwutlenku węgla).

Rezultatami ekologicznymi przedsięwzięcia będą

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (2 043,70 GJ/rok)
  • oraz wytworzenie ze źródeł odnawialnych energii cieplnej (676,03 GJ/rok)
  • i elektrycznej (38,9 MWh/rok).

Termomodernizacja przyniesie oszczędności energii cieplnej (o 67,8%) i elektrycznej (o 74,2%), łączne zmniejszenie zużycia energii końcowej (o 68,6%) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 69,6 %). Redukcja emisji CO2 sięgnie 208,68 Mg/rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzi opiekę całodobową o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, dając także podopiecznym możliwość kontynuowania terapii farmakologicznych i dietetycznych.

Wszystko, co musisz wiedzieć o OZE

 

Przekazanie wsparcia na rzecz przemyskiego ośrodka potwierdziła umowa, którą w lipcu br. sygnowali w Warszawie Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Kierownik ZOL w Przemyślu Stanisław Jureczko. Źródłem dofinansowania jest program Narodowego Funduszu Poprawa jakości powietrza, Cześć 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie: shuterstock

 

This post is also available in: polski