5 kwietnia w Brodach koło Poznania doszło do historycznego wydarzenia – przedstawiciele największych i najbardziej aktywnych na arenie politycznej i gospodarczej organizacji rolniczych podpisały „Ponadregionalne porozumienie rolników”. Zadanie koordynacji jego działań powierzono Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Porozumienie skierowało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela pismo zawierające postulaty najbardziej pilnych zmian w polskim prawodawstwie, których realizacja jest niezbędna do funkcjonowania gospodarstw rolniczych.

Reklama

Rolnicy wnioskują o:

* uwzględnienie proponowanych zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie wprowadzenia kryterium oceny gospodarstwa rolnego przy przedłużaniu okresu obowiązywania umowy dzierżawy (wprowadzenie oceny punktowej w skali 1–5 w dziesięciu podstawowych kryteriach, m.in. wielkość gospodarstwa rolnego; liczba procentowa dokonanych wyłączeń nieruchomości z umowy dzierżawy od daty jej zawarcia; liczba zatrudnionych pracowników; liczba wspólników lub współdzierżawców; liczba zobowiązań w przeliczeniu na 1 ha dzierżawionych gruntów; rodzaj produkcji; oświadczenia, że przy przedłużeniu rolnik wyłączy z umowy dzierżawy część gruntów; że dzierżawca prawidłowo wywiąże się z postanowień umowy; ilości gruntów dzierżawionych na dzień 3.12.2011 roku, które objęte były roszczeniami spadkobierców; przychodów z prowadzonego gospodarstwa);

* wprowadzenie jednolitej definicji rolnika i gospodarstwa rolnego, takie, jakie obowiązują w ustawie o płatnościach, utrzymanie dopłat do hektara oraz prawa do dopłat na inwestycje w gospodarstwie rolnym na nie niższym poziomie niż obecnie bez względu na wielkość gospodarstwa,

* uwzględnienie głosu rolników z regionu prowadzące do oceny sytuacji w rolnictwie poprzez pryzmat poszczególnych regionów, a nie tożsamo wobec rolników z całej Polski.

Oprócz tego członkowie Porozumienia, reprezentanci zarządów związków i stowarzyszeń rolniczych postanowili, że będą zajmować wspólny głos w ważnych dla rolników sprawach, tworzyć ponadregionalne porozumienie rolników, wymieniać posiadane informacje w sprawach zmian prawa, składać wspólne postulaty zmian prawa, dążyć do uwzględniania po stronie rządu głosu regionów.

W obradach w Brodach, które odbyły się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Rolniczego, uczestniczyli m.in. Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Leszek Grala – Dolnośląska Izba Rolnicza, Stanisław Myśliwiec – Lubuska Izba Rolnicza, Ryszard Kierzek – Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Herbert Czaja – Opolska Izba Rolnicza, Władysław Piasecki – Lubuskie Forum Rolnicze, Mariusz Olejnik – Opolskie Forum Rolnicze, Leszek Dereziński – Federacja Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Zygmunt Jodko – Lubuski Związek Rolników w Baczynie, Romuald Jankowski – Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Hubert Kulesza – Związek Pracodawców Rolnych w Poznaniu, Stanisław Stec – Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej, Teresa Kośmicka – Krajowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz Franciszek Nowak – prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE