NFOŚiGW oferuje wsparcie w postaci szkolenia z unijnego działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Tematem spotkania będą: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku, kwalifikowalność kosztów. Odbędzie się ono we wtorek, 16 maja. Przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw.

Reklama

Na bezpłatne szkolenie w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A) należy się zarejestrować do 11 maja br. na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-12-poiis-w-dniu-16052017/.

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Unijne dofinansowania czekają na duże przedsiębiorstwa, które złożą odpowiedni wniosek w Funduszu do 29 maja 2017 r.

Oferuje wsparcie, czyli pieniądze

Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 300 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75%. Przy czym pomoc zwrotna to oprocentowane zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy (tj. przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii) w wysokości od 5% do 15% wysokości wydatków kwalifikowalnych.

Modernizuj budynki albo produkcję

NFOŚiGW oferuje wsparcie jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna: kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ich celem powinna być poprawa efektywności energetycznej, a także zmierzająca ku temu zmiana technologii w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. Chodzi m.in. o takie działania, jak: przebudowa linii produkcyjnych. Może to być też kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Wnioski mogą dotyczyć przebudowy lub wymiany na energooszczędne urządzeń i instalacji  technologicznych, oświetlenia, ciągów transportowych linii produkcyjnych. Ponadto uwzględnione zostaną propozycje  budowy lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE). Na wsparcie mogą liczyć projekty polegające na odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Szczegóły naboru dla działania 1.2:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej-ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE