WWF France podjęło współpracę z AirLiquide. W efekcie powstała karta zawierająca metodologię oceny zrównoważonego rozwoju, czyli zestaw standardów, których spełnienie gwarantuje, że wytwarzany gaz odnawialny w jak największym stopniu sprzyja planecie. Do współpracy włączyli się eksperci branżowi oraz naukowcy.

Reklama

Biogaz łączy w sobie produkcję zrównoważonej energii, gospodarką odpadową i rolnictwo. Jego produkcja nie pozostaje bez wpływu na środowisko i ekosystemy, dlatego musi spełniać kryteria zrównoważonego wytwarzania.


Czytaj też: Biometan i biogaz tematem rozmów w Ministerstwie Klimatu i Środowiska


Cztery filary zrównoważonego wytwarzania biometanu

Ocena tego, czy produkowany biometan jest zrównoważony, ma następować w efekcie analizy czterech filarów zawartych w karcie:

  • Efektywnego wkładu w transformację energetyczną (np. maksymalizowania wydajności elektrowni, sprzyjania wykorzystaniu energii odnawialnej i niskoemisyjnej).
  • Bycia dźwignią dla praktyk agroekologicznych (np. zmniejszenia zależności od nawozów chemicznych).
  • Maksymalizowania korzyści dla lokalnych ekosystemów i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym (np. poprzez ograniczenie konkurencji w zakresie pól uprawnych pomiędzy produkcją żywności i pasz, sprzyjanie pozyskiwaniu lokalnych surowców i rozprowadzanie pofermentu).
  • Zachowania bioróżnorodności i zapobiegania zagrożeniom dla środowiska (np. wspieranie rolników i innych zainteresowanych stron w przyjmowaniu standardów branżowych w zakresie bezpieczeństwa, monitorowanie wpływu na glebę, wodę i powietrze).

Czytaj dalej: Inwestycje w biometan w Europie do 2030 r. – najwięcej w Danii, Polsce i Włoszech?


WWF France i AirLiquide

AirLiquide otrzymało praktyczne wskaźniki, pozwalające ustalić, na ile dane przedsięwzięcie wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. To pomaga także w kształtowaniu planu działania oraz zarządzania inwestycjami.

– Z zadowoleniem przyjmujemy proaktywne podejście firmy Air Liquide i jej zaangażowanie w wykraczanie poza istniejące przepisy w celu osiągnięcia postępu w bardziej zrównoważonej produkcji biometanu. To partnerstwo ilustruje zaangażowanie WWF France w zrównoważoną ekspansję energii odnawialnych: stosując najbardziej holistyczne podejście, jakie jest w naszym zasięgu, pomagamy podmiotom gospodarczym opracować i zastosować solidne kryteria zrównoważonego rozwoju – skomentowała Marie-Christine Korniloff, dyrektor ds. zaangażowania korporacyjnego w WWF Francja.

Zdjęcie i źródło: AirLiquide

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE