W Lubartowie będą grzać biomasą

współspalanie bomasy Lubartów

Lubartów przeprowadza modernizację swojej sieci grzewczej. Inwestycja ma mieć szereg zalet, które, po wprowadzeniu jej w życie, będą w realny sposób mierzalne na podstawie danych dotyczących zużycia paliw i zmian w zakresie emisji CO2.

Projekt zmian w Przedsiębiorstwie Energii Cieplnej w Lubartowie ma być skupiony wokół trzech głównych zadań: wprowadzenia kogeneracji gazowej, dostosowania kotła do współspalania biomasy oraz rozbudowania sieci ciepłowniczej. Ciepło popłynie głównie do domów jednorodzinnych. Dla mieszkańców będzie to oznaczać szereg korzyści.

– Pomysł na inwestycję pojawił się w odpowiedzi na obecną politykę klimatyczną oraz dążenie przedsiębiorstwa do wdrażania nowych technologii – podsumowuje Piotr Frańczak, przedstawiciel PEC Lubartów.

Współspalanie biomasy

Współspalanie biomasy to jedna ze zmian przeprowadzonych w ramach modernizacji. Podniesienie efektywności energetycznej zostanie uzyskane poprzez przystosowanie wykorzystywanych już kotłów WR-5 do współspalania biomasy i węgla. Biomasa ma stanowić 25% masy objętościowej stosowanego do tej pory miału, co przekłada się na 6% jego wartości opałowej. Zmodernizowanie istniejącej infrastruktury pozwala na ograniczenie kosztów inwestycji.


Czytaj też: Na co zwracać uwagę przy zakupie pelletu?


Kogeneracja plusem dla miasta

Przebudowane zostaną także inne elementy infrastruktury technicznej w ciepłowni. Stare kotły węglowe będą wymienione na kogeneratory gazowe, dzięki czemu uda się wyprodukować nie tylko ciepło, ale również energię elektryczną, która dla celów grzewczych dotrze do domów jednorodzinnych. W ten sposób powstanie system energetyki rozproszonej, zapewniający większą dywersyfikację źródeł ogrzewania. Instalacja kogeneracyjna zastąpi 53% ciepła, które do tej pory uzyskiwane było w procesie spalania paliw kopalnych.

Aktualnie jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń na przebudowę – informuje Piotr Frańczak, który jako zastępca przewodniczącego komisji uczestniczył w przetargach.

Dlaczego biomasa i kogeneracja?

Dywersyfikacja źródeł grzewczych to tylko jedna spośród licznych zalet, jakie przyniesie kogeneracja dla energetyki i przemysłu, a także mieszkańców Lubartowa. Po przemianie przedsiębiorstwo otrzyma status sieci efektywnej energetycznie, co w znacznym stopniu ułatwia uzyskiwanie dotacji oraz pożyczek z funduszy unijnych na dalszy rozwój. Jako jedną z najważniejszych korzyści ocenić można obniżenie emisji CO2, które wymusza zakup wciąż drożejących uprawnień do emisji i przekłada się na wysokość rachunków.

PEC w Lubartowie w lutym 2022 r. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia. Funkcję inżyniera kontraktu powierzono firmie SAFEGE S.A.S. Dostawcą technologii będzie firma Eneria.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

tekst: Daria Lisiecka

This post is also available in: polski

ael