Będzie wsparcie dla termomodernizacji – zyska co najmniej 12 mln Polaków! Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęła Rada Ministrów.

Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotrą do większej liczby odbiorców – informuje Ministerstwo Rozwoju. Dzięki temu, że rozszerzą zakres prac, na które można otrzymać wsparcie. Nowe przepisy w istotny sposób przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Rząd pomoże poprawić jakość życia ok. 12 mln Polaków mieszkających w blokach z wielkiej płyty.

Reklama

Dofinansowanie będzie można otrzymać też na:

  • ocieplenie budynków,
  • podłączenie do sieci cieplnej
  • oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak m.in. panele fotowoltaiczne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów umieszczono w nowym wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

–  Ustawa premiuje inwestycje prowadzące do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Celem jest zwiększenie liczby takich przedsięwzięć. A docelowym efektem ograniczenie ubóstwa energetycznego. I zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania w budynkach – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – To kolejna cegiełka w walce o lepszą jakość powietrza i promowanie „zielonej energii”.

Główne rozwiązania

Wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej

Przeznaczą je na wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew. Dodatkowa premia będzie przyznawana w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych, a jej wartość ma stanowić 50 proc. kosztów zakupu i montażu kotew. Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych, zwłaszcza w sytuacji gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia stanowiące dodatkowe obciążenie dla łączników będących elementami płyty wielowarstwowej.


Kliknij i czytaj na temat innych dostępnych dofinansowań!


Wsparcie dla termomodernizacji

–  Choć montaż kotew nie wpływa na poprawę izolacyjności ścian, to proces ocieplania budynku, który jest wspierany z pieniędzy publicznych, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Połączenie wsparcia na termomodernizację ze wsparciem na montaż łączników, to efektywne prowadzenie robót budowlanych – podkreśla szefowa MR i dodaje, że zgodnie z szacunkami, do 2029 r. zostanie wykonane wzmocnienie ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty.

Pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych

Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne, które będą poddawane remontom są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

– Teraz o wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Zgodnie z zaproponowanym przepisem, o takie wsparcie obecnie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy – informuje wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Dodaje, że według szacunków, do 2029 r. wsparciem zostanie objęte ok. 8 tys. budynków komunalnych, w których zamieszkuje najuboższa część społeczeństwa.

Zmiana sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji

Zmiana przewiduje uproszczenie sposobu obliczania premii termomodernizacyjnej i jej efektywne podniesienie (w każdym przypadku premia wyniesie 16% kosztów inwestycji, obecnie jest to ok. 12,5%). Rezygnacja z warunku ograniczającego wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności ma na celu zachęcenie beneficjentów do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy.

 Wsparcie na montaż mikroinstalacji OZE

Gdy inwestor realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, może biegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną – z 16% na 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W mieszkalnych budynkach wielorodzinnych energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacji może zostać wykorzystana w częściach wspólnych budynku, a nie do zasilania poszczególnych lokali.

Poprawa dostępności premii kompensacyjnej – możliwość wypłaty w ratach.

Obecnie premia ta jest przyznawana przez BGK jeden raz. Zgodnie z zaproponowaną regulacją, premia byłaby przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego w ratach (max. 4 raty), co poprawi płynność finansową beneficjenta wsparcia.

Koszty wprowadzonych rozwiązań

W okresie najbliższych 10 lat (2020-2029) Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy. Na te 2,2 mld zł składa się m.in. dofinansowanie remontów zasobów komunalnych i montaż kotew wzmacniających połączenia w budynkach z wielkiej płyty. W domach z wielkiej płyty mieszka około 12 mln osób.

W 2020 r. nowe rozwiązania będą finansowane z wolnych środków Funduszu. Od 2021 r. głównym źródłem wsparcia będzie budżet państwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE