Zbiorniki Wolf – tradycja i niezawodność

Wolf System

Z Rajmundem Reichelem, prokurentem i dyrektorem Działu Zbiorniki i Silosy Betonowe firmy Wolf System, rozmawia Agnieszka Kęczkowska.

Jak długo Wolf System działa na rynkach światowym i polskim? W czym upatruje pan sukcesu firmy?

Rajmund Reichel: Międzynarodowy koncern Wolf System to firma o ponad 50-letniej tradycji. W Polsce będziemy obchodzić w tym roku 30-lecie istnienia firmy. Ponad 3500 oddanych pracowników i obecność w 20 krajach Europy przyczyniają się do ciągłego rozwoju naszej firmy. W obszarach budownictwa betonowego, stalowego i drewnianego.

Wolf System, o czym przekonało się już wielu inwestorów, także w Polsce, to idealne rozwiązania dla przemysłu i rolnictwa. Wolf System od ponad 50 lat w całej Europie dostarcza monolityczne zbiorniki żelbetowe budowane w oparciu o opatentowany system szalunku.

Doskonała jakość, a także zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w najtrudniejszych warunkach. To sprawia, że nasza firma rokrocznie buduje ponad 6000 różnych obiektów w kraju i za granicą. Na sukces realizowanych zamówień składa się przede wszystkim ekonomia , szybkość wykonania oraz profesjonalne podejście do Inwestora i każdej budowy.

Monolityczne-cylindryczne zbiorniki i silosy żelbetowe naszej marki przeznaczone są do gromadzenia wszelkich materiałów. Płynnych (gnojowica, woda, ścieki itd.) i sypkich (wióry, trociny, biomasa). Jak również i nietypowych zamówień jak np. wytwórnia śniegu!

W państwa firmie w doskonały sposób udaje się połączyć tradycję i nowoczesność, wartości wynikające z osiągnięć firmy w czasie półwiecza z aktualnymi wymaganiami inwestorów. Jak udaje się to osiągnąć?

Rajmund Reichel: Zbiorniki w Systemie Wolf oparte są w swojej konstrukcji na normach DIN 1045  porównywalnych do PN-B 03264) i pozwalają szybko i efektywnie, a zarazem korzystnie pod względem ekonomicznym projektować i budować obiekty w zależności od ich przeznaczenia. Te sprawdzone w różnych warunkach gruntowo-wodnych rozwiązania spełniają wszystkie wymagania formalno-prawne, jak też wszelkie oczekiwania inwestorów.

Dodatkowo specjalnie stworzone oprogramowanie umożliwia działom statyki szybkie i precyzyjne przygotowanie obliczeń wytrzymałościowych dla poszczególnych obiektów. Specjaliści Wolf System w oparciu o wymagania budowlane optymalizują konstrukcje obiektu oraz koordynują jej realizację na budowie, zgodnie z założeniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania inwestycji.

Każdy materiał stosowany przy budowie zbiorników posiada atest, dopuszczenie ITB lub deklarację zgodności na podstawie których po wykonaniu prac wystawiamy świadectwo jakości obiektu. Mimo że za wbudowany beton i inne materiały otrzymujemy od dostawcy deklarację zgodności, powołujemy niezależne laboratorium do pobierania próbek na budowie zgodnie z normą PN-EN 206-1 dla dokładniejszej weryfikacji jakości dostarczonej mieszanki betonowej.

Państwa klienci chwalą sobie współpracę z Wolf System, a lista rekomendacji jest imponująca. Co jest podstawą perfekcji waszych produktów?

Rajmund Reichel: U podstaw perfekcji zbiorników Wolf System leży precyzyjnie przygotowany zarówno system przestawnych szalunków stalowych jak również i ich system usztywniający. To właśnie on zapewnia idealnie okrągły kształt zbiorników żelbetowych. Szalunki Wolf System mogą być montowane bez konieczności użycia do ich montażu kotew ściennych czyli usztywnienia form ściennych zewnętrznych i wewnętrznych ze sobą. Dzięki opatentowanemu systemowi usztywnienia konstrukcji szalunków, zredukowaliśmy niemal do zera potencjalne źródła przecieków przez ściany zbiorników.

Opatentowane przez państwa szalunki dostępne są w dwóch wariantach.

Rajmund Reichel: Tak, pierwszy z nich to szalunek mało-powierzchniowy (KFS), który pozwala na budowanie zbiornika o średnicy od 4 m aż do 50 m. Najczęściej wykorzystywane są one w budowie różnych średnic i wysokości zbiorników, które zostaną użyte w oczyszczalniach ścieków, biogazowniach, silosach wieżowych itp. Drugim rodzajem szalunków są szalunki wielkopowierzchniowe (GFS), które dają możliwość budowy zbiorników, których średnica będzie się wahać między średnicą 15-33 m i wysokością do 6 m. Najczęściej wykorzystywane są one w budowie zbiorników dla przemysłu i zbiorników komunalnych. Co ciekawe, w obu przypadkach firma Wolf System dopasowuje grubości ścian zbiorników w zależności od ich przeznaczenia oraz warunków gruntowo-wodnych w miejscu budowy zbiorników.

Które ze zrealizowanych w Polsce projektów są wizytówką firmy?

Rajmund Reichel: Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Polsce zbiorniki Wolf System zostały wykorzystane przy budowie 37 biogazowni rolniczych i przemysłowych w całym kraju, m.in. w Studzionce koło Pszczyny, w Kostkowicach, Gorzesławiu, Borzęciczkach, Zalesiu- Domaszowicach, Żórawinie, Grzmiącej, Rzeczycach czy Łanach Wielkich, Kisielicach, Upałtach Małych, Przemysławiu, Giżach, Brzeżnie, Strzykocinie, Kuźnicy Czarnkowskiej, Zawrotach i najnowszych realizacjach w Ruchocicach, Starych Ślepcach, Kutnie i trwającej aktualnie budowie w Rawie Mazowieckiej.

Jak firma radzi sobie w tym tak trudnym dla wszystkich czasie?

Rajmund Reichel: Mimo zagrożenia COVID-19 cały czas, przy zachowaniu środków ostrożności, budujemy zbiorniki i realizujemy zawarte umowy oraz przygotowujemy następne realizacje. Jesteśmy nastawieni optymistycznie na przyszłość – czego życzymy wszystkim naszym potencjalnym zleceniodawcom.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.wolfsystem.pl
i profil na FB oraz do kontaktu bezpośredniego.

 

 

 

 

 

 

Wolf System Sp. z o.o.

  • ul. Budowlana 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
  • tel. : 48 32 605-37-00,
  • e-mail: mail@wolfsystem.pl
Zdjęcie: Gmina Grzmiąca

This post is also available in: polski