7 lutego rozpocznie się pierwszy nabór wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie w ramach FENG na każdym etapie rozwoju. Dofinansowanie obejmie wiele obszarów: działalność badawczo-rozwojową, automatyzację i robotyzację, umiędzynarodowienie firmy czy projekty bezpośrednio przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Łączny budżet wynosi blisko 8 mld euro. To kontynuacja dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, które łącznie objęły blisko 30 tys. projektów i pozwoliły utworzyć ponad 75 tys. miejsc pracy.

Reklama

Dofinansowanie projektów na rzecz klimatu

W ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027, na projekty służące prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy nauki z biznesem, planowane są aż 53 nabory. Już w tym miesiącu PARP ogłosi nabór wniosków w ramach Ścieżki SMART (7 lutego) oraz Współfinansowania działań EDIH (28 lutego).

SMART dysponuje w tym roku łącznym budżetem w wysokości 10,67 mld zł. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych w projekcie to 80%. Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, a także wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym.

W programie przewidziano kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji. Konkurs skierowany jest zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (takich jak organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki).


Zarejestruj się na Warsztaty biometanowe!


FENG – wsparcie na wielu płaszczyznach

W programie dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych) oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

W najbliższym czasie będzie można wziąć udział także w innych konkursach, które obejmować będą różne specjalizacje. Jednym z nich jest EDIH, który ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. Natomiast program Granty na Eurogranty nakierowany jest na wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach zarządzanych przez Komisję Europejską.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!
Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE