OZE, wodór i magazyny energii. Oni mają taki mix!

magazyny energii przy OZE

Powołany został „Wieluński Klaster Energii”. Będzie dbał o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii oparciu o odnawialne źródła energii. Wypracuje też projekty wodorowe i magazynowania energii.


REKLAMA


W inauguracji Klastra wziął udział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.

– Transformacja energetyczna jest wielką szansą – mówił podczas uroczystości Ireneusz Zyska. – (…) Przygotowujemy strategię wodorową, która ma odpowiadać na wyzwania technologiczne zielonej zmiany, której jesteśmy świadkami. Dlatego dzisiejsze powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościach – dodał wiceminister.

Klaster został stworzony po to, by dbać o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.  Opierać się ma na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Ponadto także ma przygotować projekty wodorowe i magazynowania energii.

Klaster nie będzie działał sam. Do koordynacji prac klastra zaproszony został Instytut Jagielloński, think tank zajmujący się sektorem energii oraz infrastruktury, a także właściciel i wydawca branżowego portalu biznesalert.pl.

klaster energii

Podstawowymi celami Wieluńskiego Klastra Energii są:

 1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania „Klastra Energii”.
 2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej,  przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspakajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży do popytu).
 3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i  równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
 4. Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.
 5. Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
 6. Planowanie i realizacja projektów wodorowych.
 7. Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji
 8. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej.
 9. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej.
 10. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie  inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii.
 11. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju  technologii prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii.
 12. Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.
 13. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.
 14. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii.
 15. Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie w celu pozyskiwania nowych podmiotów.
 16. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Zieloną Gminę.W internecie za darmo:

Inne wydania magazynu Zielona Gmina znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Źródło: Ministerstwo Klimatu
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu
Zdjęcie główne: pixabay.com

This post is also available in: polski