Wieluń stawia na GOZ. Za nim kolejne gminy

Gmina Wieluń rozbuduje instalację biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie. Na ten cel otrzyma prawie 7 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gospodarkę o obiegu zamkniętym chcą inwestować także gminy  Tuczno i Łukowica.

Wieluń otrzyma z NFOŚiGW 3,4 mln zł dotacji i tyle samo pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Projekt zakłada rozbudowę części biologicznej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 23,6 tys. Mg/rok. Planowany efekt ekologiczny to ograniczenie masy składowanych odpadów na poziomie 3 tys. Mg/rok, oraz masa odpadów zielonych i innych bioodpadów poddanych recyklingowi określona na 2 tys. Mg/rok.

Umowa z Wieluniem zapoczątkowała podpisywanie innych umów, które objęte są programem pilotażowym NFOŚiGW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”.

Kolejne są gminy Tuczno i Łukowica. Otrzymają dofinansowania na łączną kwotę ok. 12,2 mln zł, w tym dotacje to ponad 6,2 mln zł a pożyczki – ok. 5,6 mln zł. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia z zakresu m.in. termomodernizacji gminnych budynków, modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, segregacji odpadów oraz edukacji ekologicznej.

Pilotażowy charakter programu ma pokazać możliwości i potencjał gmin w zakresie wdrażania rozwiązań w procesie przechodzenia na model GOZ.

GOZ ma na celu stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Zieloną Gminę.W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski