Walne zebranie członków Polskiej Rady Pelletu podczas 8. Forum Pelletu

walne zebranie polska rada pelletu

19 i 20 czerwca w Gdańsku odbędzie się 8. Forum Pelletu, które jest okazją do spotkań, wymiany doświadczeń i omówienia najważniejszych zagadnień rynku. W tym roku drugiego dnia konferencji odbędzie się walne zebranie członków Polskiej Rady Pelletu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Branżowego Polska Rada Pelletu zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 20.06.2023 r. o godzinie 11:00 w Hotelu NOVOTEL Marina w Gdańsku z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum 

2) Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania 

3) Przyjęcie porządku obrad 

4) Sprawozdanie Zarządu z bieżącej działalności: 

a. Przedstawienie sprawozdania PRP odnośnie do statusu pelletu drzewnego w uchwałach antysmogowych i rządowych programach „Czyste Powietrze” 

b. Sprawozdanie z udziału przedstawiciela Polskiej Rady Pelletu w Zespole do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym, przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

c. Przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku paliw biomasowych w kontekście wdrażania dyrektywy RED II i certyfikacji Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju. 

d. Inicjatywy PRP dotyczące konsultacji zapisów Dyrektywy RED III – rola biomasy leśnej w systemie, pisma do „MEP-ów” 

e. Inicjatywy dotyczące promocji i lobbingu pelletu drzewnego 

f. Omówienie spraw bieżących Polskiej Rady Pelletu 

5) Przerwa na kawowa (30 min) 

6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 – struktura i analiza kosztów 

7) Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej – przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej w miejsce Pana dr Dawida Klimczaka 

8) Podjęcie stosownych uchwał 

9) Rozpatrzenie wolnych wniosków 

10) Zamknięcie Zebrania – przewidywany termin zakończenia do godziny 14:00 


8. Forum Pelletu – sprawdź program


Uczestnictwo online

Dodatkowo chcielibyśmy stworzyć możliwość uczestnictwa w Zebraniu za pomocą zdalnej platformy internetowej WEBEX. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Walnym Zebraniu osobiście, a chciałby skorzystać z możliwości uczestniczenia w nim poprzez zdalną platformę internetową prosimy o wcześniejsze poinformowanie w celu wysłanie danych dostępowych. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości przeprowadzenia głosowań w sposób zdalny. W przypadku braku możliwości osobistego udziału, w głosowaniach istnieje możliwość przekazania stosownego Pełnomocnictwa do głosowania na innego obecnego na Walnym Zebraniu członka zwyczajnego lub członka założyciela. 

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia kandydatur na funkcję członka Komisji Rewizyjnej w ramach wyborów uzupełniających za Pana dr Dawida Klimczaka są przyjmowane do końca dnia 13.06.2023.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu bierne prawo wyborcze tj. możliwość kandydowania do władz Stowarzyszenia lub jego organów nadzoru przysługuje wyłączne członkom założycielom i członkom zwyczajnym.

Zgłoszenia kandydatur przyjmujemy na adres info@polskardapelletu.org 

 

Rynek pelletu – nowy numer Magazynu Biomasa:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

ael