W Zachodniopomorskiem rusza wielka wymiana kopciuchów!

Wymiana pieców

W woj. zachodniopomorskim rozpoczyna się pilotażowy program wymiany starych pieców w budynkach wielorodzinnych. Oczekuje się, że dzięki programowi uda się wymienić minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Za nabór wniosków będzie odpowiadał WFOŚiGW w Szczecinie. Budżet działania to 10 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


REKLAMA


Wymiana kopciuchów w Zachodniopomorskiem

– Zapowiadany pilotaż to uzupełnienie oferty obecnego programu „Czyste Powietrze”. Posłuży nam do dalszego diagnozowania potrzeb i preferencji inwestycyjnych mieszkańców. To też okazja do testowania rozwiązań, które w przyszłości możemy wykorzystać w programie „Czyste Powietrze”. Lub też w innych instrumentach finansowych NFOŚiGW – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.


Wymień swój kocioł z www.rynekpelletu.pl


– W Zachodniopomorskim podejmujemy działania dla czystego powietrza przez wsparcie wymiany tzw. kopciuchów w budynkach od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Przeznaczamy na to 10 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji. To pozwoli na modernizację co najmniej 30 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wraz z wymianą minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. A także na inne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Pilotaż jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, dla których przewidziano podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania. Ma być uzależniony od dochodów gospodarstw domowych. Wspólnoty mieszkaniowe zachęcane są także do starania się o dofinansowanie, które może wynieść nawet na 290 tys. zł.

Dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła. Pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne. W tym ocieplenie (w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.


Planujesz wymianę kotła? Sprawdź, o czym musisz pamiętać!


Dla osób fizycznych o dochodach do 100 tys. zł rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania. Jego maksymalna intensywność wynosi od 30 proc. do nawet 45 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • lub do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł. Maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Żeby skorzystać z tej opcji, trzeba przedstawić zaświadczenie wydane przez gminę. Takie potwierdzające, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/os., a gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł.

Kryterium dochodowe nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, dla których przedział maksymalnych poziomów bezzwrotnej dotacji wynosi od 40 do 290 tys. zł, a intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest na poziomie do 60 proc.. Ostateczna kwota dofinansowania w tym przypadku będzie zależała od kilku czynników:

  • rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany),
  • zastosowanego rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne),
  • liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

Rynek urządzeń grzewczych na koniec 2020 – raport SPIUG


Wśród warunków zachodniopomorskiego pilotażu warto zwrócić uwagę na to, że jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30 proc. – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji.

Wymiana kopciuchów z dofinansowaniem

Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Pilotażowy nabór, który ruszy 14 kwietnia 2021 r., ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco. Pilotaż będzie realizowany w latach 2021-2024, przy czym umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

 Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

This post is also available in: polski

bem