W piątek 12 czerwca, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się konferencja „OZE szansą dla polskiej gospodarki”. Jej organizatorem jest Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Spotkanie ma stać się okazją do debaty przedstawicieli polskich producentów branży OZE, firm związanych z zieloną energią, świata nauki, oraz przedstawicieli organizacji rządowych. Magazyn Biomasa jest patronem medialnym wydarzenia.

Reklama

 

PROGRAM KONFERENCJI
12.00 – 12.30
Rejestracja uczestników

12.30 – 12.55
Otwarcie konferencji, wystąpienia okolicznościowe
Patroni Honorowi
Olgierd Dziekoński
Sekretarz Stanu – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Małgorzata Skucha
Prezes Zarządu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12.55 – 13.20
Wykład wprowadzający
Marcin Popkiewicz – „Dlaczego OZE jest ważne dla gospodarki”
Zuzanna Naruszewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Świadomość o OZE wśród najmłodszych”

13.20 – 13.50
Wystąpienia
Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki – „Ustawa o OZE – nowy system finansowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych”
Małgorzata Skucha – Prezes NFOŚiGW – „Wsparcie rozwoju zrównoważonej energii przez
NFOŚiGW”

13.50 – 15.00
Prelekcje
Agnieszka Grzywacz i Monika Słowińska-Drewing – Radczynie Prawne – „Prawne aspekty
nowelizacji ustawy o OZE, szanse czy bariery”
Grzegorz Wiśniewski – IEO „Rola taryf gwarantowanych w rozwoju energetyki
prosumenckiej”
Karolina Ubysz – ClientEarth – „Energetyka Obywatelska – modelowe rozwiązania prawne
promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii”
Paweł Smoleń Deloitte Consulting S.A. „Konwencjonalna i odnawialna w Polsce – wojna czy
wspólne budowanie jednej energetyki kraju”
Natalia Marciniak Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – „RPO – środki na rozwój gospodarki –
województwo mazowieckie jako przykład”
WWF Tobiasz Adamczewski – „Rola społeczeństwa obywatelskiego a ustawa o OZE”
Janusz Witczyk – Sunny Horizon „Czy jest nadzieja”

15.00 – 15.25
Wystąpienia branżowe
Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu PIGEOR – „Możliwości wykorzystania energii
wiatrowej, w kontekście rozwoju energetyki rozproszonej”
Sylwia Koch-Kopyszko Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego –„Sytuacja
polskich biogazowni i perspektywy ich rozwoju w oparciu o ustawę o OZE”
Robert Szlęzak Prezes TRMEW – „Mała energetyka wodna w Polsce: 10-1-0”
Ryszard Gajewski, Prezes Polska Izba Biomasy – „Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku
biomasy w Polsce w kontekście OZE”
Janusz Teneta – Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki –„Fotowoltaika w świetle ustawy o OZE”

15.25 – 15.55
Dyskusja uczestników konferencji z udziałem panelistów.

15.55 – 16.00
Artur Bramora, Poseł RP – Zakończenie i podsumowanie konferencji

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE