Ponad 5% energii z fotowoltaiki w UE w 2022 r. wyprodukowała Polska

fotowoltaika

Produkcja energii elektrycznej ze słońca w Unii Europejskiej  wzrosła w 2022 roku o 37% w stosunku do roku poprzedniego. W Polsce fotowoltaika wygenerowała ponad 9 TWh energii, co daje ponad 5% energii z PV na terenie UE.

Energia ze słońca w UE

Jak podaje IEO powołując się na dane Eurostatu i ENTSO-E, energia z PV w roku 2022 odpowiadała za blisko 8% energii elektrycznej wyprodukowanej w UE.

W 2021 roku fotowoltaika osiągnęła moc zainstalowaną PV na poziomie 158 GW w UE i wyprodukowała 164 TWh energii elektrycznej. Wówczas udział energii z PV w zużyciu energii elektrycznej w UE wyniósł 5,7%, natomiast w Polsce 2,2% (12,8% w produkcji energii elektrycznej z OZE).

Z kolei rok 2022 przyniósł znaczący, bo 37-procentowy wzrost ilości energii wprowadzonej do sieci i generacji w wysokości 184 TWh. Według SolarPower Europe moc zainstalowana w 2022 roku mogła wynieść prawie 209 GW (pełne dane za rok 2022 nie są jeszcze dostępne), czyli o 32% więcej niż rok wcześniej.


Odwiedź z nami fabrykę pelletu!


Fotowoltaika – moc zainstalowana PV w Polsce

W Polsce na koniec roku 2022 odnotowano wzrost mocy zainstalowanej PV o 4,5 GW, co w efekcie dało łącznie 12,1 GW mocy zainstalowanej. Dzięki temu wzrostowi Polska znalazła się w czwórce krajów o najwyższym tempie rozwoju w ubiegłym roku. Przed nami uplasowały się Niemcy, Hiszpania i Holandia.

źródło: IEO

Fotowoltaika w Polsce wyprodukowała ponad 9 TWh energii, co stanowi ponad 5% energii z PV w UE. Wynik ten jest wyższyo ponad 101% więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej energii wyprodukowano w Niemczech – 55 TWh, co daje ponad 30% całej energii ze słońca w Unii Europejskiej. 31 TWh z Hiszpanii odpowiada za niespełna 17%, a  19 TWh energii wyprodukowanej w Holandii stanowi ponad 10% ogólnej produkcji.

Polska fotowoltaika utrzyma wysokie tempo wzrostu

Jak podkreśla IEO w Europie są kraje z większą ilością mocy zainstalowanej w PV niż Polska, jak również ze znacznie większą produkcją. Są to m.in. Włochy i Francja, które jednak nie rozwijają się tak dynamicznie w ostatnich latach, jak kraje z pierwszej „czwórki”. Polska pod względem łącznej mocy zainstalowanej i produkcji energii jest na 6 miejscu w UE. Wg prognoz IEO w bieżącym roku utrzyma ona wysokie tempo wzrostu mocy PV.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w najnowszym raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2023”. IEO.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: IEO

zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

ael