W elektrociepłowni w Gdyni biomasa częściowo zastąpi węgiel. Instalacja o wartości 150 mln zł rozpocznie pracę na wiosnę 2027 roku, dzięki czemu miejski system ciepłowniczy spełni kryteria wymagane dla systemu efektywnego energetycznie.

Reklama

Dekarbonizacja gdyńskiej elektrociepłowni

PGE Energia Ciepła zawarła umowę na budowę instalacji biomasowej w gdyńskiej elektrociepłowni. Inwestycja rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Wykonawcą inwestycji w EC Gdynia jest firma Energika Zbigniew Szamałek Sp. Komandytowa.

– W EC Gdynia realizowany jest obecnie Plan Dekarbonizacji źródeł wytwórczych, co pozwoli na zredukowanie do roku 2027 emisji CO2 o niemalże 200 tysięcy ton, czyli tyle ile osiągnęlibyśmy całkowicie zatrzymując transport drogowy w Gdyni na prawie 200 dni w ciągu roku. Na inwestycje w ramach transformacji w EC Gdynia, PGE Energia Ciepła w ciągu najbliższych 5 lat przeznaczy około 630 mln zł – powiedział Grzegorz Krystek, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Warta ponad 150 mln zł inwestycja gotowa będzie na wiosnę 2027 roku, czyli rok wcześniej, niż wymaga tego dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej, w tym kierunków transformacji sektora ciepłowniczego. Biomasa jako OZE ułatwi gdyńskiemu systemowi ciepłowniczemu spełnienie warunku Dyrektywy EED wytwarzania ciepła co najmniej w 80% w technologii wysokosprawnej kogeneracji i udziału energii odnawialnej w systemie w ilości co najmniej 5%.


Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie – sprawdź!


Biomasa w EC Gdynia

Zawarta umowa obejmuje budowę nowej kompletnej instalacji do spalania biomasy bazującej na kotle wodnym o mocy 30 MWt wraz z zamkniętym placem na magazynowanie biomasy. W ramach inwestycji kocioł zostanie wpięty do systemu ciepłowniczego równolegle z pozostałymi źródłami ciepła, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę, jak i wspólnie z pozostałymi urządzeniami. Nowy kocioł na biomasę posiadać będzie odrębną instalację oczyszczania i wyprowadzenia spalin. 

Podstawowym paliwem biomasowym spalanym w ilości 80-100% będą certyfikowane zrębki drzewne, trociny, kora w stanie naturalnym niepoddanym obróbce chemicznej. Paliwem uzupełniającym spalanym w ilości do 20% będą certyfikowane zrębki z wierzby energetycznej oraz certyfikowana biomasa agro w postaci zrębek drzewnych z upraw z sadów owocowych.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE