Magazyn Biomasa Aktualności Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przyjęty przez Sejm

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przyjęty przez Sejm

Rząd realizuje program walki o czyste powietrze i prowadzi konkretne działania w tym zakresie. W związku z tym Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz przewiduje dodatkowe środki na walkę z zanieczyszczeniami powietrza dla NFOŚiGW.

Fundusz będzie finansował projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. W ten właśnie sposób rząd chce zachęcić obywateli, firmy i samorządy do wybierania paliw alternatywnych (m.in. energii elektrycznej, CNG, LNG oraz wodoru), a tym samym doprowadzić do ograniczania niebezpiecznego dla zdrowia smogu. Pieniądze mają trafiać w pierwszej kolejności do miast, gdzie problem zanieczyszczeń komunikacyjnych jest największy.

Reklama

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinasowanie z FNT jest bardzo szeroki. Wspierani mogą być m. in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy.

Ze względów organizacyjnych oraz mając na uwadze doświadczenie w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie Funduszem powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dysponentem FNT będzie z kolei Minister Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni obsługę bankowa FNT.

Ustawa przewiduje także opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek paliw takich, jak benzyna silnikowa i olej napędowy. Obowiązek jej uiszczenia ciążyć będzie na producentach i importerach paliw silnikowych. Wprowadzenie opłaty emisyjnej nie będzie skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla klientów detalicznych. Środki z tej opłaty stanowić będą przychód NFOŚiGW (85%) i Funduszu (15%).

Opłaty od emisji – pobierane w różnej formie, wprowadziło 18 państw Unii Europejskiej, w tym: Austria, Łotwa oraz Słowenia. Warto podkreślić, że w Polsce opłata ta będzie pobierana od konsumowanego paliwa, nie zaś od emisyjności pojazdu. Nie będzie zatem dyskryminować gorzej uposażonych obywateli, którzy zazwyczaj posiadają starsze pojazdy, nie spełniające najwyższych norm emisji.

Korzyści związane z uruchomieniem finansowania z Funduszu to:

  • rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych;
  • wzrost zużycia gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w Polsce przeznaczanych na cele transportowe;
  • możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych opartych na paliwach alternatywnych i ich infrastrukturze;
  • rozwój flot pojazdów zero i niskoemisyjnych oraz zero i niskoemisyjnego transportu publicznego;
  • spadek kosztów użytkowania pojazdów opartych na paliwach alternatywnych dla obywateli;
  • poprawa jakości powietrza wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogo

źródło: www.gov.pl

zdjęcie: BMG

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE