O niepokojącej sytuacji na rynku urządzeń grzewczych z Januszem Starościkiem, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, rozmawiała Beata Klimczak.

Reklama

W październiku wprowadzona została nowa norma na kotły zasilane pelletem. Czy krajowa branża kotlarska była na tę zmianę przygotowana?

Może od początku w kilku punktach przypomnę genezę tych mian, bo nie wszyscy Czytelnicy być może wiedzą o co chodzi. Oto wyciąg z wyjaśnień przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w sprawie normy dotyczącej kotłów grzewczych o nominalnej mocy cieplnej do 500 kW oraz ich urządzeń zabezpieczających, przewidzianych
wyłącznie do opalania paliwami stałymi.

  • Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/1586 z dnia 26 lipca 2023 w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, norma EN 303-5:2012 zostaje wycofana jako norma zharmonizowana z dniem 11 października 2023 r. Oznacza to, że od tego dnia nie będzie już można powoływać się na nią na potrzeby wykazania spełnienia postanowień dyrektywy maszynowej. Wszystkie kotły, które będą wprowadzone do obrotu od dnia 11 października 2023 r. będą musiały spełnić wymagania normy EN 303-5:2021, aby wykazać spełnienie wymagań dyrektywy maszynowej (aczkolwiek dyrektywa przewiduje także inne procedury spełnienia jej wymagań).
  • Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym KE 2015/118 i rozporządzeniem w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe: dopuszczalne są dwie metody pomiarów, niekoniecznie oparte na ww. normie:

1/ Pomiarów do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one spełniać warunki i parametry techniczne określone w pkt 2–6. (rozporządzenie o ekoprojekcie);

2/ Pomiarów i obliczeń do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one spełniać warunki i parametry techniczne określone w pkt 2-5. (rozporządzenie o etykietach.

Kotły wprowadzone pierwszy raz do obrotu do dnia (włącznie) 10 października 2023 r. mogą wykazywać się spełnieniem normy 303-5:2012, kryterium zastosowania danej normy powinien być bowiem dzień pierwszego wprowadzenia do obrotu kotła. Poprzez wprowadzenie kotła do obrotu rozumiemy udostępnienie kotła do sprzedaży, np. przechowywanie kotłów w magazynach z intencją i w stanie gotowym do udostępnienia klientowi lub do wysyłki. Jak jednak wspomniano, oba rozporządzenia przewidują także alternatywne metody badań, nieoparte na normach. Podobnie zresztą jak sama dyrektywa maszynowa.

Czy polscy importerzy i producenci są na tę zmianę przygotowani?

Część z producentów jest przygotowana, ale sądząc po niepewności i rozbieżności zdań, chyba nie wszyscy. Ci przygotowani są tego świadomi, bo już od roku laboratoria badają wg normy 2021. Nowe urządzenia producenci będą badać już wg obowiązującej nowej normy. Kotły z bieżącej oferty przebadane wg starej normy 2012 nadal będą oferowane. Niektóre laboratoria już przygotowują prolongaty certyfikatów na kolejne 6 lat wg starej normy 2012, gdyż kotły badane wg niej mogą być wytarzane i sprzedawane do 2027 roku.

To tylko fragment rozmowy. Całą przeczytasz w Magazynie Biomasa. Czytaj poniżej:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE