Podpisanie przez prezydenta tzw. ustawy antysmogowej to pierwszy krok na drodze poprawy jakości powietrza w Polsce, którego zanieczyszczenie przyczynia się do śmierci ponad 40 tys. Polaków rocznie. Liczba ofiar zatrutego powietrza w naszym kraju jest więc ponad dziesięć razy wyższa niż ofiar wypadków drogowych, w których ginie co roku ponad 3 tys. osób.

Według ekspertów jedną z przyczyn fatalnej jakości powietrza są stare instalacje grzewcze w domach i kamienicach, w których pali się najgorszej jakości węglem i śmieciami. Tzw. sektor bytowo-komunalny odpowiada za blisko 90 proc. przekroczeń norm zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5 oraz blisko 100 proc. zanieczyszczenia tzw. wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi mającymi właściwości rakotwórcze.

Reklama

Ustawa antysmogowa pozwala Sejmikom Wojewódzkim na walkę z instalacjami, których działalność powoduje przekroczenie norm powietrza poprzez uchwalenie ustaw, które zobowiążą właściciela instalacji do jej modernizacji lub zmiany stosowanego paliwa na np. ekogroszek lub biomasę. Lokalne samorządy obawiają się kosztów wprowadzenia takich zmian, ale na wsparcie wymiany źródeł ciepła przewidziano ze środków krajowych i unijnych 12 mld złotych. Jak zwracają uwagę specjaliści, konieczna jest jednak dodatkowa pomoc dla np. uboższych rodzin (np. dodatkowe ulgi), tak by i one mogły sobie pozwolić na zmianę paliwa lub wymianę kotła, bez znaczącego obciążenia budżetu domowego.

Według Mikaela Lemströma, prezesa zarządu Fortum Power and Heat Polska, bardzo ważne jest wspieranie przez samorządy ciepła sieciowego i rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych. We Wrocławiu, gdzie Fortum jest właścicielem sieci ciepłowniczej, od lat realizowany jest program mający na celu wymianę pieców węglowych i kotłowni na bardziej ekologiczne ogrzewanie, np. opalanych pozyskiwaną lokalnie biomasą. Miasto Wrocław pokrywa znaczną część kosztów inwestycji, głównie instalacji wewnętrznych, a Fortum na własny koszt buduje przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Opracowano na podstawie wnp.pl

Zdjęcie: MPEC w Olsztynie, Łukasz Węglewski

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE