URE zaktualizował rejestr wytwórców energii w małej instalacji. Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji  jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji – zgodnie z art. 7 ustawy z  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Reklama

Do tej pory pod pojęciem małej instalacji należało rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

URE zaktualizował rejestr wytwórców energii w małej instalacji

Powyższa definicja  niebawem się zmieni. W ubiegłym tygodniu uchwalona została przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE (obecnie zajmuje się nią Senat). W myśl nowelizacji przez małą instalację będziemy rozumieć „instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW”.

Warto pamiętać, ze każdy taki wytwórca musi składać sprawozdania kwartalne ze swojej działalności. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji przesyła je do tej komórki Urzędu, która dokonała wpisu wytwórcy do rejestru, to jest do Oddziału Terenowego URE, do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji URE lub do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

URE zaktualizował rejestr wytwórców energii w małej instalacji

Zaktualizowany rejestr można znaleźć TUTAJ

Więcej informacji na www.ure.gov.pl

zdjęcie: materiały prasowe
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE