16 grudnia do Sejmu wpłynął poselski projekt o nowelizacji ustawy o OZE. Przewiduje on odroczenie o 6 miesięcy wejście w życie systemu aukcyjnego oraz przepisów dotyczących wsparcia dla małych źródeł OZE.

Reklama

W uzasadnieniu do projektu wnioskodawcy (posłowie PIS) podkreślili, że chodzi o opóźnienie wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Odnawialnych Źródłach Energii, w szczególności  uruchomienie systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii, a także o mechanizmy wspierające wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW. Zgodnie z oświadczeniem biura prasowego Ministerstwa Energii, przepisy dotyczące systemu aukcyjnego oraz taryf gwarantowanych po uchwaleniu nowelizacji (przy większości PIS w Sejmie jest to raczej pewne) wejdą w życie od 1 lipca 2016 r.

System aukcyjny wprowadzony przez ustawę o odnawialnych źródłach energii miał zacząć działać od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nim rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej, a  jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki. System aukcyjny miał zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). W maju br. były resort gospodarki zgłosił potrzebę nowelizacji ustawy z lutego. Środowiska związane z OZE podczas wielomiesięcznych konsultacji krytykowały proponowane przez ministerstwo rozwiaząnia. W efekcie opóźnień nowelizacja nie została przyjęta. Ze względu na to, a także ze względu na brak rozporządzeń dot. m.in. aukcji OZE konieczna jest bardzo szybka nowelizacja – system zielonych certyfikatów przestałby działać, zaś system aukcyjny nie mógł wejść w życie.

Zdaniem autorów noweli trzeba czasu, by przeprowadzić dodatkową ocenę skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych. „Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesięcy umożliwi oddanie tych inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia” – zaznaczono w uzasadnieniu. Posłowie chcą też, by dodatkowe pół roku dało ministerstwu energii czas na zakończenie prac legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy tzw. technicznej. Chodzi o usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziału czwartego, szczególnie w części umożliwiającej skorzystanie przez prosumentów wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, z mechanizmu wsparcia, w kontekście możliwości i dopuszczalności korzystania z pomocy publicznej.

Źródło: PAP

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE