23 grudnia firma Ursus, producent urządzeń i maszyn rolniczych, przejęła 36,1 proc. udziałów w Bioenergia Invest, jednym z czołowych producentów biomasy. W wyniku tego Ursus stał się jedynym akcjonariuszem Bioenergii Invest. Zarząd firmy zapowiada dalszy rozwój spółki w ramach grupy kapitałowej poprzez realizację perspektywicznych projektów w obszarze biomasy. 

Reklama

Bioenergia Invest to jeden z podmiotów o kluczowym znaczeniu przy rozwoju energii odnawialnej realizowanej w ramach Grupy URSUS. Przejęcie pełnej kontroli kapitałowej nad spółką pozwoli na szybszą realizację perspektywicznych i kluczowych projektów z obszaru biomasy oraz rozwoju w szeroko pojętej branży rolnej –powiedział Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu firmy Ursus.

Z wyceny opracowanej dla spółki przez niezależną firmę audytorską na potrzeby transakcji wynika, że na dzień zawarcia umowy wartość spółki Bioenergia Invest określana jest na poziomie przewyższającym 40 mln złotych. W ostatnich latach Ursus konsekwentnie zwiększał udziały w Bioenergia Invest wraz z jej rozwojem i realizacją kolejnych projektów kluczowych dla Grupy Ursus. Dokonana przez Zarząd spółki transakcja jest konsekwencją przyjętej strategii w zakresie rozwoju w szeroko pojętej branży rolnej, zwłaszcza w jej perspektywicznych i ekologicznych obszarach oraz służy konsolidacji w grupie podmiotów o istotnym znaczeniu dla jej dalszego rozwoju.

Bioenergia Invest jest jednym z pierwszych i największych producentów biomasy rolnej w Polsce. Obecnie spółka posiada 21  linii do brykietowania oraz pelletowania słomy i siana, zlokalizowanych na rolniczych obszarach Polski. Każda z tych linii stanowi mobilne miniprzedsiębiorstwo dostarczające biomasę do celów przemysłowych stosowaną w profesjonalnej energetyce. Technologię produkcji biomasy oraz jej parametry ustalono według zapotrzebowania określonego przez największe w Polsce elektrownie. Nowe linie produkcyjne mają wydajność do 1000 ton brykietu lub 600 ton pelletu miesięcznie.

Bioenergia Invest do końca roku obrotowego będzie realizowała wypracowaną przez Zarząd strategię rozwoju spółki. Podstawowymi założeniami przyjętej strategii jest umacnianie pozycji na rynku biomasy poprzez: rozwój sieci zakładów produkcyjnych w kraju i zagranicą, wdrożenie nowej technologii peletowania słomy, uruchomienie produkcji biomasy na Węgrzech, zagospodarowanie pozostałości
z przerobu produktów przemysłu zbożowego, a także realizację dostaw do innych elektrowni bądź elektrociepłowni w Polsce.

Bioenergia Invest w ramach rozwoju technologicznego linii produkcyjnych, prowadzi ze spółką Ursus ścisłą współpracę związaną z wdrożeniem skutecznej, wydajnej i oszczędnej technologii produkcji pelletu na skalę przemysłową – testy nowego granulatora wykazały skuteczność  technologii. Od początku 2015 r. technologia została wdrożona do procesu produkcji biomasy.

Spółka prowadzi działania na rzecz pozyskania alternatywnych wobec elektrowni odbiorców biomasy oraz analizuje możliwości poszerzenia działalności o pozyskiwanie energii ze źródeł OZE. Biomasa to jedno z najstarszych oraz najczęściej obecnie wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii. Polski Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych przewiduje, iż do 2020 r. produkcja energii z biomasy wzrośnie o ponad 30 proc. W związku z powyższym firma spodziewa się w kolejnych okresach istotnego wzrostu sprzedaży tego surowca do celów energetycznych.

Źródło: Informacja prasowa

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE