Wytwórcy energii z OZE zamierzający przystąpić do przyszłorocznych aukcji powinni przyśpieszyć proces zakładania kont i rejestracji instalacji na Internetowej Platformie Aukcyjnej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że pierwsze aukcje odbędą się jeszcze przed końcem tego roku.

Reklama

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił termin przeprowadzenia pierwszych sesji aukcji OZE.Przeprowadzone zostaną 30 grudnia, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016 r.

Według obowiązujących obecnie przepisów na koniec 2016 r. przewidziano cztery rodzaje aukcji:

  1. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy  zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
  2. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
  3. dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),
  4. dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji można wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do danego wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Zdjęcie: www.web.gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE