UOKiK skontrolował etykiety energetyczne. Wyniki kontroli: na 665 sprawdzonych produktów łącznie zakwestionowano 57 (8,57 proc.), z uwagi na brak etykiety energetycznej lub jej nieprawidłowe sporządzenie lub nieprawidłowe umieszczenie.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Zatem konsumenci nie byli prawidłowo poinformowani przed podjęciem decyzji zakupowej o tym ile urządzenia zużywają prądu i jakie parametry posiadają, co mogło doprowadzić do podejmowania niewłaściwych decyzji przez konsumentów. Ponadto brak oznaczenia nazwy dostawcy (producenta) lub modelu może utrudniać konsumentowi reklamowanie towaru.

Reklama

Działania Inspekcji Handlowej:

W 38 przypadkach wystąpiono o podjęcie przez przedsiębiorców działań naprawczych, w tym w 36 przypadkach działania zostały podjęte przed publikacją przez UOKiK niniejszej informacji. W części pozostałych przypadków sprzedawcy podjęli działania dobrowolne w trakcie kontroli toteż nie było potrzeby wzywania ich do podjęcia takich czynności. Działania naprawcze polegały, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości, na dołączeniu etykiet energetycznych lub ich poprawieniu, zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporządzeniach. 57 spraw jest w toku w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Kary nałożone przez Inspekcję Handlową:

W 19 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne: nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 17 ustawy o etykietowaniu energetycznym.

Najniższa możliwa wysokość kary, jaką może nałożyć wojewódzki inspektor IH za brak lub nieprawidłową etykietę albo jej niewłaściwe umieszczenie, wynosi obecnie: 5167,47 zł, aż do maksymalnie dziesięciokrotności tej kwoty w zależności od rodzaju i skali naruszeń.

Wnioski:

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że zaledwie 8,57% skontrolowanych produktów nie posiadało lub posiadało nieprawidłowo sporządzoną lub wadliwie umieszczoną etykietę energetyczną W tym zakresie łącznie zakwestionowano 57 wyrobów.

Pokazuje to iż podejmowane w okresie przejściowym dla zmiany etykiet energetycznych działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przynoszą zamierzone efekty i zdecydowana większość przedsiębiorców prawidłowo informuje konsumentów o zużyciu energii i innych parametrach urządzeń.

Ze szczegółowej analizy informacji pokontrolnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej przekazanej do UOKiK wynika, że brak takich informacji jest incydentalny i wynika często z nieuwagi sprzedawcy. W większości naruszeń odpowiednia etykieta energetyczna została umieszczona jeszcze przed zakończeniem kontroli.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: UOKiK
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE