Unijny cel OZE na 2030 rok właśnie zatwierdzono. Parlament Europejski potwierdził tymczasowe porozumienie osiągnięte z Radą Europejską w czerwcu.

Do 2030 roku efektywność energetyczna w UE powinna ulec poprawie o 32,5 proc. Z kolei udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32 proc. ostatecznego zużycia energii brutto UE.

Reklama

Ten pierwszy cel ma charakter orientacyjny, a drugi jest wiążący. I mogą zostać podniesione, ale nie obniżone do 2023 roku (po przeglądzie).

Rachunki za energię mniejsze

Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy zmniejszą rachunki za energię. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy i gazu, poprawi jakość lokalnego powietrza i ochroni klimat.

Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do ustanowienia konkretnych środków na rzecz efektywności energetycznej z korzyścią dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Państwa członkowskie muszą również zapewnić obywatelom prawo do wytwarzania energii odnawialnej do własnego spożycia, do jej przechowywania i do sprzedaży nadwyżek produkcyjnych.

– Zwiększona efektywność energetyczna to polityka korzystna dla wszystkich Europejczyków. Jest to dobry interes dla naszych obywateli, ponieważ przyniesie znaczne zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszy rachunki. Ale to także dobra wiadomość dla konkurencyjności europejskiego przemysłu, redukcji kosztów i stymulowania inwestycji – powiedział Miroslav Poche, sprawozdawca ds. Efektywności energetycznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa!

Źródło: bioenergyinternational.com

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE