Zgodnie z danymi Eurostatu udział odnawialnych źródeł energii w transporcie w krajach Unii Europejskiej w 2022 r., choć nieznacznie, to jednak wzrósł, osiągając poziom 9,6%. Kto jest europejskim liderem?

Reklama

Wzrost udziału OZE w sektorze transportu o 0,5 punktu procentowego odnotowano w porównaniu do roku 2021. Nadal jednak nie udało się osiągnąć rekordowego poziomu z 2020 r., który wyniósł 10,3%. Wynika stąd, że do osiągnięcia do 2030 r. celu ustalonego na 29% pozostaje bardzo dużo do zrobienia. 

Odnawialne źródła energii używane w transporcie obejmują biopaliwa płynne, m.in. biodiesel, biometan oraz część odnawialnej energii elektrycznej zużywanej w transporcie drogowym i kolejowym.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


OZE w transporcie – Szwecja europejskim liderem

Wśród krajów UE Szwecja jest zdecydowanie liderem jeśli chodzi o udział OZE w transporcie. Kraj zrealizował już cel wyznaczony na 2030 r., osiągając poziom 29,2%. Na drugim miejscu plasuje się Finlandia z wynikiem 18,8%. Ostatnia na podium Holandia, choć jej wynik zdecydowanie odbiega od skandynawskich prymusów. W dalszej kolejności znalazły się Malta, Belgia, Dania, Austria, Włochy, Niemcy i Hiszpania, wszystkie z udziałem około 10%. Polska w tym zestawieniu jest piąta od końca. Najmniejszy udział OZE w transporcie odnotowano w Chorwacji (2,4%), na Łotwie (3,1%) i w Grecji (4,1%).

OZE w transporcie

Największe wzrosty jeśli chodzi o udział OZE w transporcie w latach 2021-2022 odnotowano w Niemczech (+1,9 pp), Holandii (+1.8 p.p.) i na Węgrzech (+1.6 p.p.). Niemniej jednak, nawet jeśli kraje te utrzymają podobny poziom wzrostu do 2030 r. rezultaty te nie są wystarczające do osiągnięcia celu. Z kolei najwyższe spadki odnotowano w Chorwacji (-4,6 pp), na Łotwie (-3,3 pp) i w Słowenii (-2,8 pp).

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!


 źródło: eurostat

zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE