Zmian jest wiele i mają dotyczyć przyspieszenia wydawania zezwoleń na instalacje OZE, nowych zasad udzielania pomocy, a także implementacji unijnego prawodawstwa. Dzięki nowelizacji ustawy o OZE rozwój tego sektora w Polsce ma nabrać tempa.

Reklama

Konsultacje projektu nowelizacji rozpoczęły się 5 czerwca i mają potrwać do 25 czerwca. To ostatni moment, by zgłaszać swoje uwagi do projektu.


Czytaj też: Marek Sawicki: Wy nic nie rozumiecie, jeśli chodzi o biogazownie rolnicze


Jak zaopiniować propozycję?

Za projekt zmian w ustawie o OZE odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To do tej instytucji można nadsyłać swoje uwagi do 25 czerwca br. Należy je kierować w formie edytowalnej tabeli na adresy: OZEnowelaUD41@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Co pojawia się w projekcie zmian ustawy?

Prosumenci rozliczani w systemie net-billing oraz w systemach FIT/FIP szczególnie powinni pochylić się nad tym, jak nowe prawodawstwo wpłynie na rozliczanie nadwyżek energii elektrycznej oddawanych do sieci.

Ustawa o OZE ma na celu wdrożenie CEEAG, co oznacza, że będzie jej towarzyszyło wprowadzenie opłaty wyrównawczej. Obłożoną nią zostaną energochłonni odbiorcy energii, którzy korzystają z ulg określonych w ustawie o OZE. Nowe przepisy korespondują także z szeregiem innych brukselskich rozporządzeń, jak GBER i rozporządzeniem UE 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.


Czytaj dalej: Bariery rozwoju rynku biogazu i biometanu


Dla systemu taryfowego nowelizacja zakłada następujące zmiany:

– W związku z wymogami rozporządzenia rynkowego konieczne stało się dostosowanie programu wsparcia systemu taryf gwarantowanych i dopłat do ceny rynkowej (systemy FiT i FiP) […] w odniesieniu do instalacji służących do wytwarzania energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 400 kW, a od dnia 1 stycznia 2026 r. nie większej niż 200 kW – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ponadto po zmianie to prezes URE będzie wyznaczał wielkość wsparcia przyznawanego w ramach taryf FIT/FIP.

Przyspieszonym procedurom wydawania zezwoleń ma podlegać: wydawanie decyzji o budowie, wydawanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej, a także wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Więcej szczegółów na stronie MKIŚ: nowelizacja ustawy o OZE.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie: Freepik

Źródło: gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE