Na początku października Parlament Europejski zatwierdził ratyfikację porozumienia klimatycznego, którego priorytetem jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną. – To historyczny dzień (…) krok, którego nie zapomni historia – komentowali najważniejsi unijni politycy. Walka ze zmianami klimatycznymi to wyzwanie, przed którym stoimy tu i teraz. Czy podejmie je także Polska?

Reklama

Wbrew światowym trendom rząd podtrzymuje zapowiedź inwestowania w paliwa kopalne, których koszty eksploatacyjne rosną z roku na rok. Rozwój innowacyjnych technologii z zakresu OZE niestety nie znajduje odbicia w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju.
Co dalej z branżą biomasy? Pod koniec września zielone certyfikaty zanotowały kolejny spadek – ich cena wyniosła mniej niż 33 zł/MWh, osiągając historyczne minimum. Sektor biomasy dobił dna, od którego albo się odbije, albo… Trzeciej możliwości nie ma. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o OZE, nad którymi pracuje Ministerstwo Energii, oraz zapowiedź pierwszych zielonych aukcji w 2017 r. to gwarancja, że rynek zmieni się bezpowrotnie. Czy na lepsze? Prognozy przedstawicieli sektora prezentujemy w artykule Moniki Kaczyńskiej „Ustawa wielkich nadziei czy wielkiej przegranej?”, kolejnym materiale publikowanym na łamach naszego magazynu, który opisuje aktualną kondycję branży. Ta, pomimo że jej sytuacja jest najgorsza od lat, wciąż ma siłę do działania i przekonywania, że biomasa – zwłaszcza pozyskiwana lokalnie – powinna stać się najważniejszym odnawialnym źródłem energii, szczególnie na terenach wiejskich.

Między innymi o tym mieliśmy okazję rozmawiać z Państwem podczas Forum Pelletu, które pokazało, jak dużo energii i chęci do działania na rzecz branży mają jej przedstawiciele. Dziękuję raz jeszcze za Państwa obecność w Rawie Mazowieckiej – jestem pewna, że to spotkanie stanie się początkiem zmian na lepsze.

Zmiany obejmują także nasze wydawnictwo. Chcemy, żeby „Magazyn Biomasa” był dla Państwa nie tylko czasopismem branżowym, źródłem aktualnych informacji i miejscem wymiany opinii. Konferencje branżowe, które dla Państwa organizujemy, mają być wydarzeniami integrującymi branżę i dynamizującymi kontakty biznesowe między jej uczestnikami. Taki też cel stoi za grudniowym Kongresem Biogazu, który pokaże potencjał i możliwości biznesowe polskiego przemysłu biogazowego. Gorąco zapraszam Państwa do uczestnictwa w konferencji.
Z tego miejsca miło mi otworzyć dla Państwa październikowe wydanie „Magazynu Biomasa” jako redaktor naczelna. Nie znaczy to, że Maciej Roik, który dotychczas pełnił tę funkcję, będzie się musiał z Państwem pożegnać. Wciąż jest obecny „w branży”, rozwijając w ramach Biomass Media Group kolejne projekty konferencyjne i wydawnicze. Premiera pierwszego z nich, anglojęzycznego kwartalnika Biomass Review Eastern Europe, który ma stać się pomostem łączącym sektor biomasowy wschodniej i zachodniej Europy, już w listopadzie. Serdecznie zachęcam do kontaktu i współpracy przy jego tworzeniu.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE