Zabytkowe budynki, w których mieści się siedziba dwóch wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zostaną poddane termomodernizacji, czego efektem będzie zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii i ograniczenie emisji CO₂. Inwestycję wesprze dofinansowaniem w wysokości ponad 7 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklama

Termomodernizacja ASP

19 stycznia 2022 r. zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, p. Artur Michalski oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski.  podpisali umowę  o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie”.

W wyniku porozumienia NFOŚiGW przekaże w formie dotacji kwotę ponad 7 mln zł (95% kosztów kwalifikowanych) w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Pozostałe koszty pokryje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie odrębnego porozumienia. Całkowity koszt realizacji tego etapu inwestycji szacuje się na prawie 9 mln złotych.

Wymiana węzła cieplnego, montaż instalacji fotowoltaicznej

Inwestycja polega na termomodernizacji zabytkowego kompleksu budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8, w których mieszczą się siedziby wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa.  Efektem prac będzie zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej i ograniczenie emisji CO₂.


Czytaj też: NFOŚiGW w nowym roku stawia na wodór


Zakres działań to m.in. wymiana okien i drzwi na energooszczędne, osuszenie, izolacja przeciwwodna i docieplenie w piwnicy ścian i podłóg. Poza tym modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., wymiana węzła cieplnego, wymiana źródeł światła na LED. Oprócz tego planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej, a także instalację systemu zarządzania energią BMS i liczników energii. Ponadto dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo pracy oraz standard prowadzenia zajęć. I zatrzymana zostanie postępująca degradacja budynku.

Termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych planuje się na połowę 2022 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia – na 30.06.2023 r.

Kolejny etap

W kolejnym etapie, dofinansowanym prawdopodobnie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowany jest m.in. remont elewacji oraz odwodnienie dachów. Ponadto izolacja ścian wewnętrznych oraz wymiana tynków na sufitach i ścianach piwnic, a także roboty instalacyjne i kanalizacyjne. Zwieńczeniem inwestycji w ostatnim etapie będzie montaż wind i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od momentu zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich w 2021 r. Wpisuje się w ambitną strategię rozwoju Uczelni w zakresie modernizacji oraz rozbudowy obiektów ASP.

Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: NFOŚiGW

zdjęcie: Adrian Grycuk/Wikipedia

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE