Dziewięć szpitali w Polsce przejdzie termomodernizację!

Termomodernizacja szpitali

26 mln zł przeznaczono z funduszy NFOŚiGW na termomodernizację dziewięciu kompleksów szpitalno-opiekuńczych w Polsce.

Wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi poprawę warunków leczenia pacjentów oraz obniżenie kosztów używania energii m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Zamojskim Szpitalu Niepublicznym i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. W sumie dziewięć kompleksów szpitalno-opiekuńczych, po remoncie, znajdzie się w sieci polskich instytucji publicznych, które poprzez termomodernizację obniżyły emisję pyłów i dwutlenku węgla do atmosfery.

Termomodernizacja szpitali z dofinansowaniem

Łączne dofinansowanie, udzielone przez NFOŚiGW dla tych dziewięciu projektów, to ponad 26 mln zł z programów: Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie oraz Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.


Kliknij i czytaj inne wiadomości branżowe z Polski!


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Ponad 1,3 mln zł dotacji NFOŚiGW przekaże na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Budynku nr 3 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego”. Koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł. Z uwagi na zły stan techniczny budynek wymaga gruntownych prac remontowych, które obejmą m.in. ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wpłynie to znacząco na zmniejszenie emisji CO2 oraz zużycie energii pierwotnej.

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach” o koszcie ponad 8,2 mln zł, Narodowy Fundusz wesprze dotacją w wysokości ok. 7,4 mln zł. Zakres przewidzianych prac w budynku to m.in. ocieplenie stropodachu, modernizacja węzłów ciepłej wody z układem automatycznej regulacji temperatury oraz montaż kolektorów słonecznych przeznaczonych do wspomagania podgrzewania c.w.u. Efektem ekologicznym zadania będzie zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Prawie 2 mln zł dotacji, przy koszcie całkowitym ponad 3 mln zł, otrzyma przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitalnych Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.”. Prace termomodernizacyjne obejmą m.in. instalację kondensacyjnych kotłów gazowych, montaż agregatów mikro kogeneracji oraz kolektorów słonecznych. Działania te znaczący sposób wpłyną na proces zasilania energią wszystkich obiektów szpitalnych, a także redukcję emisji CO2..

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Serdeczna Troska w Krakowie

Dotację w wysokości ponad 520 tys. zł z NFOŚiGW otrzyma projekt pn.Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Serdeczna Troska Sp. z o.o. w Krakowie os. Złotej Jesieni 5”. Całkowity koszt projektu to ponad 612 tys. zł. W ramach inwestycji planowana jest termomodernizacja budynku oddanego do użytku w 1963 r., a obecnie składającego się z pięciu kondygnacji. Prace termomodernizacyjne obejmą m.in.: ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku, ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku, ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian szczytowych.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie – Poliklinika w Siedlcach

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie ponad 1,5 mln zł na projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynku Polikliniki w Siedlcach będącego w zasobach Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,6 mln zł, a termomodernizacja obiektu obejmie m.in.: montaż instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, oraz wymianę wentylacji korytarzowej w wybranych pomieszczeniach budynku. Prace modernizacyjne wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i zużycie energii pierwotnej.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.” NFOŚiGW przekaże ponad 3,5 mln zł dotacji. Projekt uwzględni termomodernizację Apteki Szpitalnej, Kuchni i Barku, Budynku Zabiegowego oraz Chorób Płuc, Przychodni i Administracji oraz Oddziału Wewnętrznego. W zakres działań projektu wejdą m.in.: wymiana okien, ocieplenie dachu, ścian i systemu wentylacyjnego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

„Zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu” – to przedsięwzięcie, które zostało wsparte przez NFOŚiGW dotacją w wysokości ok. 6,7 mln zł. W budynku zostaną przeprowadzone prace o charakterze termoizolacyjnym i instalacyjnym. Łączny koszt projektu to ok. 7,5 mln zł.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków zaplecza administracyjno-technicznego Szpitala Powiatowego w Lipsku” uzyska wsparcie finansowe z NFOŚiGW w dwóch formach – dotacji ok. 1,2 mln zł oraz niskooprocentowanej pożyczki w wysokości ponad 200 tys. zł. W ramach dofinansowania termomodernizacji zostaną poddane budynki usługowo-pomocnicze, m.in.: administracji, księgowości, kotłowni, tlenowni, energetyczny, anatomii patologicznej, warsztatów, hydrofornii i wartowni. Koszt całkowity inwestycji wyniesie ok. 1,4 mln zł. W wyniku przeprowadzonych prac zmniejszy się zarówno emisja CO2, jak również zużycie energii pierwotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu” zostanie zrealizowana dzięki dotacji z NFOŚiGW opiewającej na kwotę prawie 1,9 mln zł. Koszt całkowity projektu to niemalże 2 mln zł. Przedsięwzięcie obejmie termomodernizację z wykorzystaniem OZE oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią w obiektach opieki zdrowotnej.

Wszystkie dofinansowane projekty mają zostać realizowane do końca 2022 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: NFOŚiGW

This post is also available in: polski