Technologie fluidalne zaliczają się do wiodących procesów w dziedzinie wytwarzania cząsteczek. Doskonale nadają  się do ekonomicznego wytwarzania nawozów z cieczy i proszków na masową skalę. Niniejszy artykuł przedstawia  projekty dotyczące produkcji nawozów mocznikowych i fosforowych przy zastosowaniu granulacji fluidalnej.

Granulacja z natryskiem złoża fluidalnego

Podstawowym celem przy produkcji granulatów nawozowych jest uzyskanie produktów z wyraźnym efektem  stopniowego uwalniania. Mają zawierać właściwą ilość środków odżywczych, przy optymalnym dozowaniu i redukcji  niepożądanego „dryfu” produktu podczas nawożenia.

Reklama

Wymagane właściwości produktu można uzyskać przy zastosowaniu techniki granulacji z natryskiem złoża  fluidalnego. Właściwy dobór technologii produkcji pozwala na uzyskanie takiej formy granulatu, która umożliwia  kontrolę ilości granulatu aplikowanego do gleby. Technologia granulacji polega na odparowaniu roztworu natryskiwanego na cząstkę, tworząc w ten sposób granulat, który jest zwarty i nie pyli.

Roztwór jest natryskiwany na  fluidyzowane cząsteczki i wysycha na ich powierzchni zewnętrznej warstwa po warstwie, powiększając w ten sposób  ich rozmiary. Małe cząsteczki, niezbędne do utrzymania struktury granulatu, wytwarzane są samoistnie w trakcie procesu; konieczne jest jedynie doprowadzenie płynnego środka wiążącego. W zależności od założeń procesowych  możliwe jest doprowadzanie stałych komponentów w postaci proszku lub drobnych cząstek, które mogą być  jednolicie wiązane ze strukturą granulatu lub stanowić bazę do kształtowania osobnego granulatu.

Granulacja natryskowa realizowana przez nawilżanie i jednoczesne suszenie kolejnych warstw granulatu. Z zalążków granulatu powstaje granulat przypominający kształtem łuski cebuli

Wytworzone w taki sposób granulaty posiadają zwartą powierzchnię zewnętrzną o wysokiej odporności na ścieranie,  są bezpyłowe, trwałe, stabilne w czasie magazynowania i mają kompaktową jednorodną strukturę. Ponadto  rozpuszczalność takich granulatów można łatwo dopasować do konkretnych zastosowań.

W razie potrzeby cząsteczki granulatu można pokryć funkcjonalną warstwą ochronną celem zabezpieczenia kombinacji różnych składników aktywnych. Powlekanie takie chroni substancje aktywne np. przed negatywnym  wpływem warunków zewnętrznych w transporcie, magazynowaniu czy w trakcie nawożenia, maskuje niepożądane  zapachy i umożliwia finalną koloryzację oraz gwarantuje założone tempo uwalniania substancji aktywnych.

Inteligentne nawozy mocznikowe

Wodne roztwory mocznika i kondensatów mocznika są bardzo trudne do wysuszenia, dlatego przemysłowa produkcja specjalistycznych nawozów zawierających mocznik jest dużym wyzwaniem. Jeden z producentów  nawozów przeprowadził testy przy zastosowaniu różnych technologii. Okazało się, że osiągnięcie żądanej jakości  produktu możliwe było jedynie przy zastosowaniu granulacji fluidalnej.

Gwarantem produkcji jest ustanowienie stabilnych procesów wstępnych dla wytwarzania surowców. Niemiecka  firma GLATT Ingenieurtechnik – ekspert w dziedzinie designu cząsteczek, rozwoju procesu i budowy instalacji –  otrzymała zlecenie opracowania studium wykonalności procesu produkcyjnego na wielostopniowej instalacji  pilotowej wraz z przeskalowaniem procesu na zaplanowaną wydajność produkcyjną. Zlecenie obejmowało również  wykonanie projektu przemysłowego granulatora fluidalnego pracującego w trybie ciągłym.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Źródło: GLATT Ingenieurtechnik 
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE