Taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok zatwierdzone

Ustawa o cenach prądu

Prezes URE zatwierdził kolejne taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych może wprowadzić dwóch z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator oraz Tauron Dystrybucja.


REKLAMA


Taryfy na dystrybucję energii

Spadek stawek własnych w taryfie Enea Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 2,2 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11[1]), natomiast w taryfie Tauron Dystrybucja spadnie średnio o 1,5 proc. (1,7 proc. dla grupy G11).

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 20 proc. (wzrost o ok. 15 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11).

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11[2] zapłacą tym dystrybutorom średnio od ok. 6 do 7 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.

Natomiast średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Enea jak i Tauron Sprzedaż wyniesie około 10 proc., tj. około 8 zł miesięcznie.

Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 roku i mogą zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE. Prezes URE publikuje zatwierdzone taryfy w Biuletynach Branżowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kolejne taryfy na dystrybucję energii:

  • 5 stycznia regulator zatwierdził taryfę dystrybucyjną firmie innogy Stoen Operator.
  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi obecnie postępowania w sprawie taryf dla pozostałych dwóch z pięciu największych dystrybutorów. Do momentu zakończenia tych postępowań dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat. Wyjątek stanowią stawki opłat: kogeneracyjna, OZE i mocowa oraz przejściowa. Zmiany w tej części rachunku weszły w życie od 1 stycznia, niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych.
  • W grudniu regulator zatwierdził taryfy na sprzedaż energii do odbiorców w gospodarstwach domowych przedsiębiorcom Enea, PGE Obrót i Tauron oraz Energa Obrót. Z tytułu wzrostu ceny energii rachunki odbiorców w części płaconej sprzedawcom prądu wzrosną średnio o ok 1,50 zł miesięcznie.
  • Rachunek płacony przez klientów składa się z dwóch części: płatności za zużytą energię (opłata płacona sprzedawcy prądu, która stanowi około połowy naszego rachunku) oraz za usługę dostarczenia energii za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru (opłata dla dystrybutora energii, która stanowi o drugiej połowie naszej całościowej płatności).
  • O tym, jak od stycznia zmienią się rachunki za prąd dla gospodarstw domowych Urząd informował 30 listopada br.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

[1] Stała cena energii elektrycznej przez cała dobę.

[2] Przy średnim rocznym zużyciu w grupie G11 w Polsce wynoszącym 1777 kWh.

Źródło: URE

Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski

bem