MŚP nie korzystają z zielonej energii? Dlaczego?

Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP doskonale orientują się w odnawialnych źródłach energii (OZE). Niestety, w zasadzie z nich nie korzystają. REKLAMA O elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszeli niemal wszyscy ankietowani (ponad 90 proc. wskazań́ w każdym przypadku). Tyle w teorii, gdyż praktyce nie jest tak „zielono”. Zdecydowana większość́ firm (95 proc.) nie korzysta z energii odnawialnej. Te firmy, które decydują̨ się̨…

czytaj więcej »

Koncern BP ogranicza wydobycie ropy naftowej i gazu

Koncern BP ogranicza wydobycie ropy naftowej i gazu na rzecz odnawialnych źródeł energii. Do 2030 roku zmniejszy wydobycie o 40 proc., ograniczając przy tym swoje emisje o ok. 1/3. W tym samym czasie 10-krotnie zwiększy wydatki na inwestycje w OZE i technologie niskoemisyjne, przeznaczając na nie co najmniej 5 mld dol. rocznie. Nowa strategia ma przekształcić koncern w nowoczesną grupę energetyczną, a…

czytaj więcej »