Wodór wysokiej jakości z biogazu? W Austrii już to robią

Wodór wysokiej jakości

Współpraca Graz University of Technology (TU Graz) w Austrii i start-upu Rouge H2 Engineering zaowocowała produkcją wysokiej czystości wodoru z biogazu bezpośrednio w biogazowni. W 2020 r. TU Graz, kierowany przez inżyniera procesu Viktora Hackera, wraz z Rouge H2 Engineering, zaprezentowali zrównoważony proces zdecentralizowanej produkcji wodoru, tak zwaną „metodę wodoru z pętlą chemiczną”. Wyniki badań doprowadziły do ​​powstania na miejscu instalacji…

czytaj więcej »