W Sopocie likwidują piece węglowe. Płaci miasto!

Dobre wieści płyną z Sopotu. Do 2024 roku z miasta mają zniknąć wszystkie piece węglowe. W ciągu dwóch lat środki na ten cel, czyli wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na ekologiczne, pochodzić mają z budżetu miasta. Sopot już od początku lat 90. realizuje program poprawy jakości powietrza. Zresztą w 1999 r., m.in. dzięki dobrym parametrom powietrza, miasto otrzymało status uzdrowiska. Ale…

czytaj więcej »