Składowanie odpadów po nowemu. Co się zmieniło?

Składowanie odpadów

Składowanie odpadów po nowemu. W związku z wejściem w życie części przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) pojawiły też nowe obowiązki przedsiębiorców. Choćby obowiązek przekazania do WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania…

czytaj więcej »