Samorządy na spotkaniu w Ministerstwie Energii

Samorządy na spotkaniu w Ministerstwie Energii. Tematem spotkania rządu i przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego była sytuacja na rynku energii. Spotkanie z udziałem Wiceministra Energii Tomasza Dąbrowskiego odbyło się w piątek, 12 kwietnia 2019 roku. Omówiono stan prac nad przygotowaniem rozporządzenia do ustawy regulującej ceny energii oraz rozwiązania systemowe, które mają zapobiec wzrostowi cen dla odbiorców końcowych. Przedstawiciele Ministerstwa Energii wysłuchali zgłaszanych przez stronę…

czytaj więcej »