Krok w kierunku niskoemisyjnego transportu za nami

Celem wprowadzenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest uregulowanie funkcjonowania  rynku paliw alternatywnych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do energii faelektrycznej i gazu ziemnego. Tekst: Jan Wiśniewski, Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL Zdjęcie: pixabay.com Akt prawny ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych  oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się  pojazdów napędzanych…

czytaj więcej »