Ryzyko podwójnego finansowania inwestycji

Ryzyko podwójnego finansowania

Podstawowym czynnikiem warunkującym każdą inwestycję jest konieczność zdobycia jej finansowania. W przypadku projektów o znaczącym rozmiarze i potencjale ekonomicznym, środki konieczne do ich realizacji nierzadko przekraczają możliwości finansowe pojedynczych inwestorów. Wówczas pojawia się potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, również w postaci środków pochodzenia unijnego czy krajowego. Jedną z głównych zasad zarządzania funduszami unijnymi jest zakaz podwójnego finansowania. Zgodnie z jego treścią,…

czytaj więcej »