Dla kogo wsparcie na zakup zbiorników na gnojowicę?

Do 28 stycznia 2020 roku ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników. Tych którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej…

czytaj więcej »